LogoBanner

ČETVRTAK 21. 07. 2011. u 19 h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, CZKD

Duh plemena kao duh (ciklične) reprodukcije, ono je što duh palanke priziva u svetu tvoračke subjektivnosti pred kojom je, u autentičnosti svoje nemogućnosti znanja, sam ritualni duh plemena nevin.

Nemogućnost ostvarenja tog anahronog priziva, agonija je duha palanke koja ga ispunjava mržnjom. Objektivacija te mržnje, to poopštavanje sopstvene mere i stila, ta apsolutizacija neautentičnosti, nalog je duha palanke.

 

Download: Radomir Konstantinovic - Filosofija Palanke

 

 

Gallery