LogoBanner

PETAK I SUBOTA 12. i 13. JUL, CENTAR ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU - PAVILJON VELJKOVIĆ, BIRČANINOVA 21

 

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti i Centar za kulturnu dekontaminaciju, u okviru programa Arhiv autora: Radomir Konstantinović, pozivaju vas na seriju predavanja i okrugli sto

 

Radomir Konstantinović: Tužni tropi kraja subjekta

 

Petak,12. jul, 17-20 h, Paviljon Veljković, Birčaninova 21

 

 

 

Predavanje

 

Tomislav Brlek – Tri mrtva pesnika

 

 

 

Predavanje

 

Branko Romčević – Filozofsko-ekonomska struktura palanke

 

 

 

Subota, 13 jul, 17 -20 h, Paviljon Veljković, Birčaninova 21

 

 

 

Predavanje

 

Branislav Jakovljević – Ko to tamo igra?: Pretpalanački subjekat Radomira Konstantinovića

 

 

 

Okrugli sto

 

Branislav Jakovljević, Tomislav Brlek, Branko Romčević, Noa Treister i Branimir Stojanović

 

 

 

Opus Radomira Konstantinovića je izraz napetosti unutrašnjeg rascepa građanina i komuniste, odnosno, pregovaranja građanina i komuniste koji se završio objavom kraja dva epohalna subjekta dvadesetog veka: proletarijata i građanstva. Ova objava markirana je dvema knjigama: Filozofijom palanke koja svodi račune neuspeha socijalisticke revolucije, odnosno Dekartovom smrti koja je objava kraja pozicije građanina, odnosno, nauka da politička subjektivacija građana  nužno završava u fašizmu.

 

Konstantinovićev opus prati unutrašnju kontradikciju subjekta modernističke epohe građanstva i socijalizma i kao njihove simptome detektuje dve katogorije koje su netematizovane i predstavljaju izazov za odgovorno savremeno misljenje: nemoć i nemogućnost. U istorijskoj perspektivi tematizacija ovih kategorija unutar Konstantinovićevog  dela otpočela je krajem pedesetih konstatacijom da je roman nemoguć kao žanr, odnosno da je jedina mogućnost romana da nemogućnost romana bude njegov sadržaj i forma, odnosno, krajem šezdesetih objavom nemogućnosti i nemoći konstitucije subjekta, odnosno, da je nemogućnost konstitucije subjekta jedini oblik subjektivacije. Kako misliti u perspektivi dela Radomira Konstantinovića subjekt  bez integriteta, subjekt bez granice sa unutrašnjim rascepom?

 

 

 

Noa Treister, Branimir Stojanović i uređivački tim Učitelja neznalice i njegovih komiteta