LogoBanner

KAKO DO PODNOŠLJIVOG ZAKONA O RADU „NA LIZING“?

Četvrtak 04. MAJ 2017.godine u 16:00 h

RESAVSKA 21, STAN BR. 5, BEOGRAD 

 

Učitelj neznalica vas poziva na razgovor

KAKO DO PODNOŠLJIVOG ZAKONA O RADU „NA LIZING“?

 

 

Rad preko privatnih agencija za zapošljavanje je jedan od najštetnijih oblika eksploatacije rada danas, kako zbog nivoa obespravljenosti radnika „na lizing“, tako i zbog sve veće rasprostranjenosti takvog načina radnog angažovanja i zbog njegovog sveprožimajućeg uticaja na generalni položaj svih zaposlenih.

 

Detaljnije

_____________________________________________________________________________________________________________________

Serija razgovora U SUSRET REGULACIJI RADA NA

Petak 31. MART 2017.godine u 16:00 h

RESAVSKA 21, STAN BR. 5, BEOGRAD

 


 

 

 

 

 

 

 

Učitelj neznalica vas poziva na četvrtu u seriji razgovora „U susret regulaciji rada na lizing“, na temu

UZBUNJIVANJE I(LI) SINDIKAT

Zakon o zaštiti uzbunjivača štit zaposlene koji prijave korupciju. Dok su prava na dostojanstven rad i sindikalno organizovanje mrtvo slovo na papiru, reklo bi se da je institucionalni okvir za zaštitu boraca protiv korupcije kud i kamo efektivniji. Da li se ovaj okvir može koristiti i za zaštitu radničkih prava? Da li se slabosti radnog zakonodavstva i položaja sindikata mogu nadomestiti oslanjanjem na sistem zaštite uzbunjivača?

 

 Detaljnije


 

 Serija razgovora U SUSRET REGULACIJI RADA NA LIZING

 

Četvrtak 23. mart 2017. godine u 18.00 h

Resavska 21, stan br. 5, Beograd

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Učitelj neznalica vas poziva na treći u seriji razgovora „U susret regulaciji rada na lizing“, na temu

 

 

NEFORMALNO UDRUŽIVANJE

 

U dosadašnjim razgovorima U SUSRET REGULACIJI RADA NA LIZING razmatrali smo mogućnosti i ograničenja postojećih sindikalnih organizacija da zaštite prava prekarnih radnika. Međutim, kapaciteti i volja sindikata da prošire svoje polje delovanja samo su jedan deo problema.

Na drugoj strani, sami prekarni radnici su zaplašeni pretnjom otkazima ukoliko se učlane u sindikat. Javnosti poznati primeri, poput otkaza aktivistkinjama USS Sloga u JURI 2011. godine, daju za pravo ovom strahu, mada, da se ne lažemo, dovoljni su elementarni zdrav razum i klasni instinkt pa da vrlo dobro znamo šta nam sleduje ako poslodavac u Srbiji 2017. godine sazna da „u njegovom dvorištu“ pravimo sindikat.

Detaljnije


 

Serija razgovora U SUSRET REGULACIJI RADA NA LIZING

 

 ČETVRTAK 16. MART 2017.godine u 18:00 h

 RESAVSKA 21, STAN BR. 5, BEOGRAD

 

 

 

 

 

Na uvodnom razgovoru U SUSRET REGULACIJI RADA NA LIZING odmah se kao naročito važno i teško izdvojilo pitanje organizacije radnika čiji je angažman povremen i nesiguran, odnosno koji su u realnom strahu od gubitka posla ukoliko se organizuju, a sa druge strane se kratko zadržavaju na radnom mestu, zbog čega im je teško da formiraju čvrste kolektive okupljene oko jasnog zajedničkog interesa

Detaljnije


 

 U SUSRET REGULACIJI RADA NA LIZING

06.03.2017. god

Medije u Srbiji nedavno su zapanjili detalji o uslovima pod kojim naši radnici rade po firmama u Slovačkoj posredstvom privatnih agencija za zapošljavanje. Informacije koje su prenete svakako zavređuju pažnju javnosti, međutim mediji su propustili da pomenu da položaj radnika koji se preko sličnih agencija, ili preko „omladinskih zadruga“ iznajmljuju poslodavcima u Srbiji, nije ništa bolji od položaja onih koji odlaze u Slovačku.

 


 

Uprkos izmenama Predlog Zakona o stanovanju i dalje neprihvatljiv

18. 02. 2016. god.
 
Uprkos izmenama Predlog Zakona o stanovanju i dalje neprihvatljiv

  Predlog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji je Vlada uputila Narodnoj skupštini pretrpeo je osetne izmene u odnosu na verziju koja je prezentovana na javnoj raspravi. Izmene su naročito velike u oblasti upravljanja i održavanja zgrada, na tragu primedaba koje smo istakli u...