LogoBanner

Medije u Srbiji nedavno su zapanjili detalji o uslovima pod kojim naši radnici rade po firmama u Slovačkoj posredstvom privatnih agencija za zapošljavanje. Informacije koje su prenete svakako zavređuju pažnju javnosti, međutim mediji su propustili da pomenu da položaj radnika koji se preko sličnih agencija, ili preko „omladinskih zadruga“ iznajmljuju poslodavcima u Srbiji, nije ništa bolji od položaja onih koji odlaze u Slovačku. Posebno zabrinjavaju komentari stručne javnosti da je problem zapravo posledica haosa u oblasi rada „na lizing“, nekakva „srpska posla“ koja treba upristojiti zakonskom regulacijom privatnih agencija za zapošljavanje.

 

Zakon o privatnim agencijama za zapošljavanje je u pripremi. Nemamo razloga da verujemo da će njegovo donošenje popraviti položaj radnika. Zato je važno da razjasnimo kakav je položaj radnika „na lizing“ i kako bi se mogao popraviti?

AKTUELNO:

Uprkos izmenama Pred…

Predlog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji je Vlada uputila Narodnoj skupštini pretrpeo je osetne izmene u odnosu na...

Dalje ->