LogoBanner

 

“Biti radnik danas” - podrazumeva 4 javne diskusije radnika, aktivista, predstavnika državnih institucija i javnosti na temu radničkog iskustva u samoorganizovanju tokom protesta i u upravljanju fabrikama, kao i odnosa radnika i različitih državnih organa poput lokalne/centralne vlasti, Agencije za privatizaciju, Saveta za borbu protiv korupcije, itd. Ova aktivnost sprovešće se u saradnji sa Pokretom za slobodu – autori i moderatori: Milenko Srećković i Ivan Zlatić.


Refleksiju o ovoj seriji razgovora možete pogledati ovde.


Diskusije:

22. 10. 2011. u 17h – Partnerstvo i decentralizacija - Odnosi radnika i lokalne/centralne uprave

Diskusija Partnerstvo i decentralizacija - Odnosi radnika i lokalne/centralne uprave bavi se problemima sa kojima se radnici suočavaju usled centralizovanosti odlučivanja o privatizaciji i sudbini njihovih preduzeća. Kako bi se izborili za svoja prava, radnici su najčešće morali da dolaze u Beograd i vrše pritisak na državne institucije, dok im je podrška lokalne vlasti malo značila, s obzirom na to da su njene ingerencije vrlo male.  Iskustva radnika i malih akcionara u upravljanju preduzećima, ukazuju da je privatizacija u Srbiji nepotrebno centralizovana i da radnici i mali akcionari imaju bolju i efikasniju saradnju sa lokalnim vlastima.05. 11. 2011. u 17h – Šta nakon raskida ugovora? - Radničke inicijative spram Vladine Agencije za privatizaciju

Diskusija Šta nakon raskida ugovora? - Radničke inicijative spram Vladine Agencije za
privatizaciju bavi se sledećom situacijom: nakon što antikorupcijske inicijative radnika i malih akcionara dovedu do raskida ugovora sa nesavesnim investitorima, jedino rešenje koje je do sada praktikovano i koje zakon propisuje jeste uspostavljanje uprave koju kontroliše Vlada. Sve inicijative radnika i malih akcionara da se preduzeće nakon raskida ugovora pokrene, Vladina uprava najčešće ignoriše. Kako stvoriti uslove za participaciju radnika i malih akcionara u preduzećima u kojima za to postoji interesovanje? Da li se radničko NE! propadanju, izraženo antikorupcijskim inicijativama protiv nesavesnih investitora, može artikulisati u privrednu inicijativu za oporavak preduzeća?12. 11. 2011. u 17h – Alternativni modeli privatizacije

Diskusija Alternativni modeli privatizacije postavlja pitanje: kako bi izgledalo zajedničko
vlasništvo unutar privatizacije u Srbiji? Još uvek postoji veliki broj preduzeća u Srbiji koja nisu privatizovana, a koja posluju sa manjim ili većim uspehom. Praksa pokazuje da bi privatizacija po dosadašnjem modelu (prodaja većinskog kapitala investitoru koji ponudi najveću cenu), mogla da ugrozi ova preduzeća. Potrebno je preispitivanje modela privatizacije i traganje za rešenjima koja bi omogućila radnicima i malim akcionarima koji dobro upravljaju svojim preduzećima da zadrže kontrolu nad njima.26. 11. 2011. u 17h – Novo akcionarstvo i zadrugarstvo

Diskusija Novo akcionarstvo i zadrugarstvo otvara temu udruživanja radnika, malih vlasnika i preduzetnika, koje je još uvek na niskom nivou. Jedina značajna akcionarska društva u Srbiji su ona nastala „odozgo“, podelom akcija radnicima i penzionerima nekadašnjih društvenih preduzeća. Kako podstaći udruživanje u privredne projekte „odozdo“? Kako obnoviti poverenje i solidarnost?