LogoBanner

 

“Publika je umetnost” – Razmicanje – Imenovati to ratom komentarišu umetnici, kustosi i kritičari. U okviru ovog događaja biće distribuiran bilten i prikazivan newsreel – video siže događaja iz prethodnih nedelja. Program je koncipiran u saradnji sa Milicom Tomić.
Ovi događaji održaće se u Muzeju 25. maj.

Refleksiju o ovoj seriji diskusija možete pogledati ovde

 

Diskusije:

23. 10. 2011. u 14h – Politika, ekonomija i Oktobarski salon
Oktobarski salon je mesto ukrštanja politike, ekonomije i administrativne produkcije kulturnog događaja. Ko su akteri i kako izgleda proces koji utiče na konceptualni dizajn Oktobarskog salona? Moderator: Milica Tomić

30. 10. 2011. u 14h – Umetnik je aktivista? - Šta je aktivizam u polju umetnosti i kome se aktivista/kinja-umetnik/ca obraća? – diskusija o konceptu umetničkog rada Razmicanje – imenovati To ratom
Zbog čega su izabrane i pozvane figure/marginizovane grupe/identitetske-interesne grupe veterana, radnika, i studenata da učestvuju u projekatu Imenovati To ratom?  Definisati učesnike kao figure, marginalizovane grupe ili identitetske-interesne grupe je indeks ideološko-političkog smera projekta. Koju poziciju u projektu oni zauzimaju u odnosu na krutu definiciju njihove socijalne pozicije? Kakve odluke donose umetnici/ce u odnosu na postojeći ideološko-politički okvir i kome se oni obraćaju? Da li je Oktobarski salon okvir ovog umetničkog rada? Moderatorka: Milica Tomić

06. 11. 2011. u 14h - Centar i periferija 
Da li je periferija geografsko mesto ili politička pozicija? Da li periferna pozicija može da bude izabrana pozicija subjektivacije ili je uvek nametnuta pozicija? Šta znači premeštanje prakse iz centra na periferiju i natrag? Moderator: Noa Treister

13. 11. 2011. u 14h - Umetnost između publike i javnosti
Da li proces stvaranja umetničkog dela, kao i njegovo izlaganje kreiraju svoju publiku, nove kolektive ili javnost? Da li je javnost neki dati, nedefinisan skup individua i interesnih/identitetskih grupa ili je ona rezultat susreta različitih individua/ interesnih/ identitetskih grupa koje prolaze kroz unutrašnji rascep? Moderatorka: Milica Tomić

20 . 11. 2011. u 14h - Da li za sistem umetnosti postoji svet van umetnosti? 
Okvir umetnikovog angažmana i prvi adresat koncepta rada je umetnički svet, odnosno umetnički sistem. Umetnik teži afirmaciji u tom svetu. Aktivizam u umetnosti podrazumeva rad sa ljudima koji ne pripadaju umetničkom sistemu (socijalni radnici, Romi, veterani, radnici, trauma eksperti, žrtve rata). Kako se umetnik odnosi prema njima i šta je za njega uspeh, a šta obaveza i odgovornost u odnosu na one koji ne pripadaju umetničkom sistemu? Da li ljudi i grupe sa kojima umetnik radi, postaju samo objekt njegovog istraživanja, odnosno materijal na kome radi tokom izgradnje slike ‘socijalnog pejzaža’ i da li će njihov angažman svoj krajnji cilj naći samo u okviru sistema umetnosti? Čiju subjektivaciju umetnici reprezentuju? Umetnik je u poziciji da istovremeno kritikuje svet umetnosti i da traži priznanje od njega. Da li postoji umetnost čiji glavni adresat nije umetnički svet? Moderatorka: Milica Tomić

27. 11. 2011. u 14h - Zašto kažeš umetnost i kultura kad misliš na .........?
Danas su kultura i umetnost mesto gde politika premešta svoje konflikte i rascepe, uglavnom finansijskim alatima, da se ne bi pojavili u ekonomiji, pravu i partijskoj politici. Umetnost i kultura time postaju zamena za društvenu borbu za priznanje. Otud “maginizovane grupe i potisnuta istorija” dobijaju glas u polju kultura i umetnosti, ali bez efekata u ‘’pravim politčkim oblastima’’. Kako izvesti umetnost iz te pozicije? Da li ona sama može da nađe alternativne načine delovanja? Moderatorka: Milica TomićR