LogoBanner

 

“Imenovati TO ratom” – formiranje radne grupe koju čine ratni/e veterani/ke i antiratni/e aktivisti/kinje iz ratova \'90-ih koji će uputiti zahtev Vladi da zvanično proglase „oružane sukobe“ iz '90-ih godina – Ratom. Serija javnih diskusija ratnih veterana, anti-ratnih aktivista, mirovnjaka, trauma eksperata, donosilaca odluka i javnosti na temu društvenih, političkih i ličnih posledica rata. Ovo je prvi put da se navedene grupe sreću zarad javne diskusije i artikulacije svojih međusobnih pozicija, kao delova istog društva – društva koje je takođe odgovorno za stvaranje režima koji njime vlada i koji nastavlja da izjavljuje da Srbija nije bila u ratu. Inicijatorka i glavna organizatorka projekta je Noa Treister, ispred Učitelja neznalice i njegovih komiteta / CZKD, u saradnji sa udruženjem Srpski ratni veterani, Beograd-Rakovica - Mile Milošević. 

 

Refleksiju o ovoj seriji diskusija možete pogledati ovde.

 


Diskusije:

 

17. 11. 2011. 19h – Ko je vlasnik rat(ov)a?

Tokom okruglog stola diskutovaće se međusobni odnosi postojeće mreže veteranskih udruženja u Srbiji, kao i njihovi odnosi spram ostatka NVO sektora i Vlade. Kritički će se ispitati potreba postojanja veteranskih udruženja u kontekstu „nepostojanja rata”. 

24. 11. 2011. 19h – Polifonija govora o ratu

Okrugli sto će se fokusirati na koncept „žrtve“ i marginalizaciju diskursa o žrtvama rata u srpskom društvu. Uključiće udruženja koja predstavljaju ubijene i nestale civile i njihove porodice, pale borce (vojnike, rezerviste, dobrovoljce), izbeglice/raseljena lica, veterane, anti-ratne aktiviste i dezertere, kao i predstavnike Vlade i medija.

01. 12. 2011. 19h – Imenovati TO ratom

Okrugli sto na temu nepostojanja zakonskih akata o ratu i pitanja kako ovaj način prećutkivanja utiče na svakodnevni život ljudi. Diskusija će otvoriti mogućnost za integraciju ratova devedesetih u zvaničnu istoriju Srbije, kao i mogućnost za integraciju posledica ratova po društvo u Srbiji u diskurs o svakodnevnom životu. U sadašnjoj situaciji, u kojoj se osmišljavaju i primenjuju ad hoc rešenja, različite grupe koje preživljavaju posledice rata nalaze se u međusobnom sukobu, takmičeći se za društveno prepoznavanje, ograničene materijalne i simboličke resurse. Ovakvi mehanizmi fragmentiraju i depolitizuju društvo koje, posledično, dozvoljava mnoge savremene faule u srpskom društvu i vladi. Javna diskusija Imenovati To Ratom uputiće poziv Vladi i relevantnim nevladinim telima da zauzmu stav pred ovim pitanjima i ljudima.