LogoBanner

 

Gostovanje Centra za liberterske studije (CLS)

 Predstavljanje časopisa "Zeničke sveske"

 Prezentacija časopisa Aktiv

 Bušenje ideološke hegemonije - Skripta, Skripta TV, Slobodni Filozofski, Blokadni kuvar

Gostovanje Centra za liberterske studije (CLS)

Predstavljanje časopisa "Zeničke sveske"

Prezentacija časopisa Aktiv

Bušenje ideološke hegemonije - Skripta, Skripta TV, Slobodni Filozofski, Blokadni kuvar

 Početak rada čitajuće grupe O pojmu zajednice

Čitajuća grupa O pojmu zajednice 
(11. 05. 2011.)

 Memorijal potčinjenog znanja

 Prevodilačka grupa "Čega je ime danas rat?"

Početak rada čitajuće grupe O pojmu zajednice

Čitajuća grupa O pojmu zajednice (11. 05. 2011.)

Memorijal potčinjenog znanja

Prevodilačka grupa "Čega je ime danas rat?"

 Galerija Radionica ISTORIJE U RASPRAVI: Zajednička istorija iz albanskih i srpskih udžbenika


 Radionica ČUDO TEHNIKE

 

 Razgovor sa članovima Pokreta za slobodu

Galerija Radionica ISTORIJE U RASPRAVI: Zajednička istorija iz albanskih i srpskih udžbenika

 Radionica ČUDO TEHNIKE

Nikola Barović o Mihajlu Mihajlovu

Razgovor sa članovima Pokreta za slobodu

    Postaje li Balkan novi Magreb: SREĆKO HORVAT
 

Galerija Predavanje Zlatka Pakovića: Duša je po prirodi anarhistička - "Ne zaboraviti Kropotkina" (Kafka)

 

Predstavljanje časopisa REPUBLIKA

SUBVERZIVNA PLATFORMA: SUBVERSIVE FILM FESTIVAL

 

Postaje li Balkan novi Magreb: SREĆKO HORVAT

 

Predstavljanje časopisa SOLIDARNOST

SENT - ODBRANA KNJIŽEVNOSTI

Galerija Predavanje BRANIMIRA STOJANOVIĆA: „Ja sam komunista, ali jedan jako loš komunista“

Sećanje na disidenta

     
 

RADIONICA Kako napisati tekst...

 Uvod u Dekartovu smrt

Duh palanke kao agonija oštećene subjektivnosti

ČASOPIS PRELOM I ŠKOLA ZA ISTORIJU I TEORIJU SLIKA

 PRVA REDAKCIJA ČASOPISA PRELOM PRELOM KOLEKTIV – IZMEĐU NGO-A, KOLEKTIVIZACIJE SUBJEKTA I UMETNIČKO-TEORIJSKOG PROJEKTA 
 Predavanje Vladimira Vukovića: BOGDAN BOGDANOVIĆ - PISAC, PREDAVAČ, HUMANISTA
Predavanje Vladimira Vukovića: BOGDAN BOGDANOVIĆ – ŽIVOT I DELO 

PRVA REDAKCIJA ČASOPISA PRELOM

PRELOM KOLEKTIV – IZMEĐU NGO-A, KOLEKTIVIZACIJE SUBJEKTA I UMETNIČKO-TEORIJSKOG PROJEKTA

Predavanje Vladimira Vukovića: BOGDAN BOGDANOVIĆ - PISAC, PREDAVAČ, HUMANISTA

Predavanje Vladimira Vukovića: BOGDAN BOGDANOVIĆ – ŽIVOT I DEL


PREDAVANJE MARCELLA MARSA: Studij vladajuće klase
 Digitalizacija štampanih medija LIMENI DOBOŠ SOCIJALIZMA: Razgovor i čitanje knjige Zorana Solomuna “Zlatno doba” Protest u Boru / 29. 10. 2012. 

PREDAVANJE MARCELLA MARSA: Studij vladajuće klase

Digitalizacija štampanih medija

LIMENI DOBOŠ SOCIJALIZMA: Razgovor i čitanje knjige Zorana Solomuna “Zlatno doba”

Protest u Boru / 29. 10. 2012.

Novi oblici organizacije radnika – NVO, udruženja akcionara, neformalne grupe  Mala i srednja preduzeća  Predstavljanje izdavačkog projekta Centra_kuda.org Predstavljanje knjige Zagorke Golubović Moji horizonti: Mislim, delam, postojim
 

Novi oblici organizacije radnika – NVO, udruženja akcionara, neformalne grupe

Mala i srednja preduzeća

Predstavljanje izdavačkog projekta Centra_kuda.org

Predstavljanje knjige Zagorke Golubović Moji horizonti: Mislim, delam, postojim

 Zeničke sveske u Beogradu
 Uloga JNA u raspadu Jugoslavije
DARKO SUVIN „MEMOARI JEDNOG SKOJEVCA“ – JAVNO ČITANJE I DISKUSIJA 
 OKRUGLI STO: Državno nasilje u Jugoremediji

 Zeničke sveske u Beogradu

 Uloga JNA u raspadu Jugoslavije

DARKO SUVIN „MEMOARI JEDNOG SKOJEVCA“ – JAVNO ČITANJE I DISKUSIJA

OKRUGLI STO: Državno nasilje u Jugoremediji

 OKRUGLI STO Šta je budućnost radničkog akcionarstva  Uvod u Vanju Sutlića  Politička ekonomija socijalizma: koncept samoupravljanja kod Branka Horvata

OKRUGLI STO Šta je budućnost radničkog akcionarstva

Uvod u Vanju Sutlića

Politička ekonomija socijalizma: koncept samoupravljanja kod Branka Horvata

Ocrt historije jugoslavenskog samoupravnog socijalizma

   Branko Horvat: tržišni socijalizam, socijalna država i budućnost  NASTAVAK RAZGOVORA: Zajedničko promišljanje politika PRIDE-a PRIDE-A  OKRUGLI STO: Podruštvljavanje, a ne privatizacija medija

Ekonomska demokracija: mjesto Branka Horvata u suvremenim raspravama

Branko Horvat: tržišni socijalizam, socijalna država i budućnost

NASTAVAK RAZGOVORA: Zajedničko promišljanje politika PRIDE-a PRIDE-A

OKRUGLI STO: Podruštvljavanje, a ne privatizacija medija

 OKRUGLI STO: Šta veterani mogu da doprinesu društvu? Visoko obrazovanje i/ili preduzetništvo – ima li alternative komercijalno usmerenom obrazovanju? 
 OKRUGLI STO: Politika stečaja

 

 OKRUGLI STO: Šta veterani mogu da doprinesu društvu?

Visoko obrazovanje i/ili preduzetništvo – ima li alternative komercijalno usmerenom obrazovanju?

OKRUGLI STO: Politika stečaja

PRAVO NA ŽIVOT: Predstavljanje izdavaštva zadruge RES PUBLICA

ta je bila radnička klasa sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, šta nakon 2000. godine, a šta je danas? Petar Milat: Filozofikacija filozofije
 Predstavljanje izdavačke produkcije kolektiva MAMA (Zagreb)

PETAR MILAT: Praksa rada kao znanstvena povjest

Šta je bila radnička klasa sedamdesetih, osamdesetih i devedesetih godina prošlog veka, šta nakon 2000. godine, a šta je danas?

Petar Milat: Filozofikacija filozofije

Predstavljanje izdavačke produkcije kolektiva MAMA (Zagreb)

PETAR MILAT: Praksa rada kao znanstvena povjest

 Branimir Stojanović: Psihoanaliza, pravo i oružje  O hobitima u TV vestima, o javnom govoru, i šta se može uraditi sa "Facebook revolucijama"? Branimir Stojanović: Das Unheimliche - Šugar i psihoanaliza u Jugoslaviji   Pretvaranja društvene svojine u javnu-državnu i privatnu

Branimir Stojanović: Psihoanaliza, pravo i oružje

 O hobitima u TV vestima, o javnom govoru, i šta se može uraditi sa "Facebook revolucijama"?

Branimir Stojanović: Das Unheimliche - Šugar i psihoanaliza u Jugoslaviji

Pretvaranja društvene svojine u javnu-državnu i privatnu

 Odumiranje radničkog samoupravljanja i transformacije
 Radnici u rušenju Miloševićeve naciokratske socijalističko-kapitalističke tvorevine

TAJKUNSKI SUD - Korišćenje pravosuđa za političke i ekonomske interese

 Ko pre(d)vodi radnike?

Odumiranje radničkog samoupravljanja i transformacije

Radnici u rušenju Miloševićeve naciokratske socijalističko-kapitalističke tvorevine

TAJKUNSKI SUD - Korišćenje pravosuđa za političke i ekonomske interese

Ko pre(d)vodi radnike?

 Ekonomske migracije:  Strukturalni uzroci socio-ekonomskih migracija u SFRJ i Srbiji u periodu 1960-2012. i transformacija ekonomsko-političke figure radnika-migranta  KONFERENCIJA ZA MEDIJE - Sloboda radnika – Šta se dešava u Boru  PTSP i porodica: Promocija knjige Priča o hrabrom vitezu i diskusija o temi  Wien ist in JugoslaWien am Ende

Ekonomske migracije:  Strukturalni uzroci socio-ekonomskih migracija u SFRJ i Srbiji u periodu 1960-2012. i transformacija ekonomsko-političke figure radnika-migranta 

KONFERENCIJA ZA MEDIJE - Sloboda radnika – Šta se dešava u Boru

PTSP i porodica: Promocija knjige Priča o hrabrom vitezu i diskusija o temi

Wien ist in JugoslaWien am Ende

 Mesto radnika i atomizacija društva  Radnici i nacionalizam – uloga radnika u širenju i praktikovanju nacionalizma s kraja osamdesetih i na početku devedesetih godina
 Radnici u stečaju
Žene i ekonomija - čestitka za 8. mart 

Mesto radnika i atomizacija društva

Radnici i nacionalizam – uloga radnika u širenju i praktikovanju nacionalizma s kraja osamdesetih i na početku devedesetih godina

Radnici u stečaju

Žene i ekonomija - čestitka za 8. mart

 Radnici i kapitalizam, uloga radnika u nastajanju kapitalizma radnici i kapitalistička država
 JAVNI RADNI SASTANAK Kuda iz stečaja

 NEPOMIRENI – “SMENA GENERACIJA” I ISTORIJSKI NARATIVI

Čiji su društveni stanovi?

Radnici i kapitalizam, uloga radnika u nastajanju kapitalizma radnici i kapitalistička država

JAVNI RADNI SASTANAK Kuda iz stečaja

NEPOMIRENI – “SMENA GENERACIJA” I ISTORIJSKI NARATIVI

Čiji su društveni stanovi?

 Kako zaustaviti stečaj? Radnici i socijalizam, uloga radnika u urušavanju socijalizma; radnici i socijalistička držav
 Kako pokrenuti fabrike koje su opljačkane i uništene u restrukturiranju

Zloupotrebe tužilačkih i policijskih istraga za politički progon

Kako zaustaviti stečaj?

Radnici i socijalizam, uloga radnika u urušavanju socijalizma; radnici i socijalistička držav

Kako pokrenuti fabrike koje su opljačkane i uništene u restrukturiranju

Zloupotrebe tužilačkih i policijskih istraga za politički progon

 Veteranska udruženja i borba za ratne dnevnice Goran Babić: Brzi Davičo  Raša Popov: Oskar Davičo ili Čovekov čovek  Branimir Stojanović: Pesnički komunizam - Produžiti bez sebe! 

Veteranska udruženja i borba za ratne dnevnice

Goran Babić: Brzi Davičo

Raša Popov: Oskar Davičo ili Čovekov čovek

Branimir Stojanović: Pesnički komunizam - Produžiti bez sebe!

 Davičo - sada!  Restrukturiranje preduzeća u nekretninu  Hipoteke u stečaju – disfunkcija sistema ili pogrešan sistem? Đokica Jovanović: Prilagođavanje. Srbija i moderna: od strepnje do sumnje 

Davičo - sada!

Restrukturiranje preduzeća u nekretninu

Hipoteke u stečaju – disfunkcija sistema ili pogrešan sistem?

Đokica Jovanović: Prilagođavanje. Srbija i moderna: od strepnje do sumnje

 OKRUGLI STO: Šta kad neće banke? JAVNI RADNI SASTANAK: Šta kad neće država?  Ekonomski podsticaji za veterane
 DISKUSIJA: Šta kad neće Evropska unija?

OKRUGLI STO: Šta kad neće banke?

JAVNI RADNI SASTANAK: Šta kad neće država?

Ekonomski podsticaji za veterane

DISKUSIJA: Šta kad neće Evropska unija?

 Tuga i sažaljenje – Slike (i) rat(a) Ko plaća cenu „reindustrijalizacije“?
OKRUGLI STO: Disciplinarni arhiv
 OKRUGLI STO: Radnički arhiv?

Tuga i sažaljenje – Slike (i) rat(a)

Ko plaća cenu „reindustrijalizacije“?

OKRUGLI STO: Disciplinarni arhiv

OKRUGLI STO: Radnički arhiv?

    PREZENTACIJA: Slobodni FIlozofski 
 Vratiti fabrike radnicima. Kako i kome?

OKRUGLI STO: Javna (Narodna) Arhiva

OKRUGLI STO: Društveni arhiv

PREZENTACIJA: Slobodni FIlozofski

Vratiti fabrike radnicima. Kako i kome?

 Pravo na reorganizaciju društvenih preduzeća  PREDAVANJE: Tomislav Brlek – Tri mrtva pesnika  PREDAVANJE: Branko Romčević – Filozofsko-ekonomska struktura palanke  REDAVANJE: Branislav Jakovljević – Ko to tamo igra?: Pretpalanački subjekat Radomira Konstantinovića

Pravo na reorganizaciju društvenih preduzeća

PREDAVANJE: Tomislav Brlek – Tri mrtva pesnika

PREDAVANJE: Branko Romčević – Filozofsko-ekonomska struktura palanke

REDAVANJE: Branislav Jakovljević – Ko to tamo igra?: Pretpalanački subjekat Radomira Konstantinovića

 OKRUGLI STO: Radomir Konstantinović - Tužni tropi kraja subjekta
 Ko organizuje radnike: sindikati bez radnika i radnici bez samoorganizacije

 OKRUGLI STO: Priznanje

 Zadruge – udruživanje finansijskog kapitala, kapitala rada i društvenog kapitala

OKRUGLI STO: Radomir Konstantinović - Tužni tropi kraja subjekta

Ko organizuje radnike: sindikati bez radnika i radnici bez samoorganizacije

OKRUGLI STO: Priznanje

Zadruge – udruživanje finansijskog kapitala, kapitala rada i društvenog kapitala

 Zadruge u našem svakodnevnom životu  OKRUGLI STO: Antiratni spomenik  OKRUGLI STO: Ratno stanje  OKRUGLI STO: Rat u prosveti

Zadruge u našem svakodnevnom životu

OKRUGLI STO: Antiratni spomenik

OKRUGLI STO: Ratno stanje

OKRUGLI STO: Rat u prosveti

 PROJEKCIJA I RAZGOVOR: Oblici ekonomske demokratije  PREDAVANJE: Aleksandar Lojpur – Kardelj tvorac utopije ili alternative ”liberalnoj demokratiji”  OKRUGLI STO: Da li je moguća restitucija društvene svojine?  PREDAVANJE: Slobodan Karamanić – Društvena svojina u Jugoslaviji: između klasnog i neodređenog

PROJEKCIJA I RAZGOVOR: Oblici ekonomske demokratije

PREDAVANJE: Aleksandar Lojpur – Kardelj tvorac utopije ili alternative ”liberalnoj demokratiji”

OKRUGLI STO: Da li je moguća restitucija društvene svojine?

PREDAVANJE: Slobodan Karamanić – Društvena svojina u Jugoslaviji: između klasnog i neodređenog

 OKRUGLI STO: Zadrugarstvo i društvena svojina  PREDAVANJE: Nada Novaković – Samupravljanje i radnici  PREDAVANJE: Aleksandar Kraus – Kardelj i zakon o udruženom radu  ČITANJE TEKSTA Darka Suvina – Ekonomsko-političke perspektive Borisa Kidriča kao iznevjerena dezalijenacija

OKRUGLI STO: Zadrugarstvo i društvena svojina

PREDAVANJE: Nada Novaković – Samupravljanje i radnici

PREDAVANJE: Aleksandar Kraus – Kardelj i zakon o udruženom radu

ČITANJE TEKSTA Darka Suvina – Ekonomsko-političke perspektive Borisa Kidriča kao iznevjerena dezalijenacija

 PREDAVANJE: Olivera Milosavljević – Boris Kidrič u svom vremenu  OKRUGLI STO: Samoupravljanje - sistem upravljanja državom  OKRUGLI STO: Početak kraja  OKRUGLI STO: Da li su zarade i doprinosi jedina radnička prava?

PREDAVANJE: Olivera Milosavljević – Boris Kidrič u svom vremenu

OKRUGLI STO: Samoupravljanje - sistem upravljanja državom

OKRUGLI STO: Početak kraja

OKRUGLI STO: Da li su zarade i doprinosi jedina radnička prava?

 OKRUGLI STO: Mogu li se preduzeća “poveriti na upravljanje” radnicima?  DISKUSIJA: Država bez društva  OKRUGLI STO:Kako vratiti ponos radnika?  OKRUGLI STO: Kako danas postići javnost procesa odlučivanja koju smo imali u socijalizmu?

OKRUGLI STO: Mogu li se preduzeća “poveriti na upravljanje” radnicima?

DISKUSIJA: Država bez društva

OKRUGLI STO:Kako vratiti ponos radnika?

OKRUGLI STO: Kako danas postići javnost procesa odlučivanja koju smo imali u socijalizmu?

 Inicijativa za antiratni spomenik 2014. - Zeleno zvono  Karta    

Inicijativa za antiratni spomenik 2014. - Zeleno zvono

Karta