LogoBanner

 

 

 

Serija razgovora U SUSRET REGULACIJI RADA NA LIZING

 

 

 

Petak 31. mart 2017. godine u 16.00 h

Resavska 21, stan br. 5, Beograd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelj neznalica vas poziva na četvrti u seriji razgovora „U susret regulaciji rada na lizing“, na temu

 

 

 

 

 

 

UZBUNJIVANJE I(LI) SINDIKAT

 

 

Zakon o zaštiti uzbunjivača štiti zaposlene koji prijave korupciju. Dok su prava na dostojanstven rad i sindikalno organizovanje mrtvo slovo na papiru, reklo bi se da je institucionalni okvir za zaštitu boraca protiv korupcije kudikamo efektivniji. Da li se ovaj okvir može koristiti i za zaštitu radničkih prava? Da li se slabosti radnog zakonodavstva i položaja sindikata mogu nadomestiti oslanjanjem na sistem zaštite uzbunjivača?

Uvodna izlaganja o ovoj temi daće Jelena Filipović, advokatkinja iz Beograda, i Zoran Gavrilović, direktor programa Društvo protiv korupcije u Birou za društvena istraživanja.

 

Ovim razgovorom završavamo krug sesija posvećenih organizovanju prekarnih radnika, tako da ćemo istovremeno prezentovazti i zaključke sa prethodne tri sesije.

AKTUELNO:

Uprkos izmenama Pred…

Predlog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji je Vlada uputila Narodnoj skupštini pretrpeo je osetne izmene u odnosu na...

Dalje ->