LogoBanner

Ovu bazu podataka o angažovanju radnika i radnica u javnom sektoru sačinilo je Udruženje "Učitelj neznalica i njegovi komiteti" u saradnji sa portalom Radnik.rs sa ciljem da se utvrdi koliko radnika je i na koji način angažovano u lokalnim samoupravama, javnim ustanovama i preduzećima. 

 

U skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uputili smo pitanja na više od četrdeset adresa lokalnih samouprava, javnih preduzeća i ustanova i tražili podatke o tome koliko radnika je angažovano po ugovoru na neodređeno i određeno vreme, po ugovoru o delu i po ugovoru o povremenim i privremenim poslovima, preko agencije za zapošljavanje i omladinske zadruge. 

 

Budući da je od 2013. godine na snazi Uredba Vlade Srbije kojom se ograničava broj zaposlenih u javnom sektoru (takozvana zabrana zapošljavanja), cilj ovog istraživanja je bio da se utvrdi da li i na koji način lokalne samouprave, javna preduzeća i ustanove krše prava radnika i Zakon o radu angažujući ih po ugovorima koji su neadekvatni za posao koji obavljaju kako ne bi prekršili "zabranu zapošljavanja".

 

Pogledajte bazu podataka na sledećem linku: http://radnik.rs/rezultati/

AKTUELNO:

Uprkos izmenama Pred…

Predlog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji je Vlada uputila Narodnoj skupštini pretrpeo je osetne izmene u odnosu na...

Dalje ->