LogoBanner

Prekarizacija u akademskom sektoru - iskustva sa Zapada

Četvrtak 27. jun 2019.godine u 19 časova

 Zadruga Oktobat ,Strahinjića Bana 33, 11 000 Beograd

 

 

 

 

Poslednji u ciklusu razgovora posvećenih temi prekarizacije predstavljaće jednu vrstu studije slučaja, u okviru koje će se analizirati na koji način nesigurnost, neizvesnost i nestabilnost utiču na radnike u naučno-istraživačkom i obrazovnom sektoru. Razgovaraćemo pre svega o prekarizaciji u akademskoj sferi u Severnoj Americi i Zapadnoj Evropi, o tome kako prekarni rad utiče na istraživače i predavače, na koji način ovaj model dovodi do preopterećenosti i političke pasivizacije intelektualaca, u kojoj meri je povezan sa procesom komercijalizacije obrazovanja i sa dominacijom utilitarističkog pristupa u tretiranju znaja, kao i o tome da li možemo očekivati da će nešto slično da se primeni i u našoj zemlji u skorijoj budućnosti...

Akademska zajednica sve više postaje zajednica nedovoljno plaćenih i radno preopterećenih ljudi, ali to utiče ne samo na radnike koji su zaposleni u okviru nje, već i na sve one koji bi od obrazovnih i naučno-istaživačkih procesa trebalo da imaju koristi. Stalno zaposlenje postaje gotovo nedostižna kategorija; akademski radnici postaju jedna vrsta nomada koja se seli od univerziteta do univerziteta, od grada do grada; u stalnoj trci sa rokovima, normama i pravilima oni postaju taoci svoje profesije. Umesto kreativnih, anagažovanih i kritički nastrojenih intelektualaca koji bi uticali na transformisanje i usmeravanje društva, akademski radnici usled stalnih pritisaka postaju puki izvršioci zadataka koje pred njih postavljaju sve više profitno orijentisane institucije za koje rade.

Na tribini će govoriti:
Tamara Vukov (Université de Montréal)
Sima Kokotović (Concordia University, Montreal)
Petar Mitrić (University of Copenhagen)
Milena Repajić (Filozofski fakultet u Beogradu)
Razgovor moderira Saša Perić.

Tribinu organizuju Učitelj neznalica i njegovi komiteti i Samoobrazovni univerzitet "Svetozar Marković".

 

AKTUELNO:

Uprkos izmenama Pred…

Predlog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada koji je Vlada uputila Narodnoj skupštini pretrpeo je osetne izmene u odnosu na...

Dalje ->