LogoBanner

Izdavač: Savez nabavljačkih zadruga državnih službenikaAuthor: Avramović, Mihailo

Mihailo Avramović, Šta se dešava u svetu na zadružnome polju, Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika, 1934

 

 Preuzmite: Avramović, Mihailo, Šta se dešava u svetu na zadružnome polju, Savez nabavljačkih zadruga državnih službenika, 1934.pdf