LogoBanner

Autor: Babić Mate, Bazler-Madžar Marta, Horvat Branko, Kovač Oskar, Madžar Ljubomir, Maksimović Ivan, Marović Zvonimir, Ostraćanin Miodrag i Popov Zoran

Mate Babić, Marta Bazler-Madžar, Branko Horvat, Oskar Kovač, Ljubomir Madžar, Ivan Maksimović, Zvonimir Marović, Ostraćanin Miodrag i Zoran Popov

Sistem samoupravnog društvenog planiranja

Institut ekonomskih nauka 1981

 

 Preuzmite: Babić Mate Bazler-Madžar Marta Horvat Branko Kovač Oskar Madžar Ljubomir Ivan Maksimović Zvonimir Marović Ostraćanin Miodrag i Popov Zoran Sistem samoupravnog društvenog planiranja Institut ekonomskih nauka 1981.pdf