LogoBanner

Autor: Fočo, Salih

Dr. Salih Fočo, Uloga radnika u „širenju i praktikovanju nacionalizma s kraja osamdesetih i početkom devedesetih godina“

 

Uvodno izlaganje sa okruglog stola “Radnici i nacionalizam – uloga radnika u širenju i praktikovanju nacionalizma s kraja osamdesetih i na početku devedesetih godina”, održanom 27. 02. 2013. u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

Uloga radnika u „širenju i praktikovanju nacionalizma s kraja osamdesetih i početkom devedesetih godina“ Autor: Fočo, Salih.doc