LogoBanner

Izdavač: Savezni zavod za privredno planiranje

 

Author: Horvat Branko, Nikolić Dančika, Sicherl Pavle

 

Download: Horvat-Nikolić-Sicherl Elementi metodologije planiranja dugoročnog privrednog razvoja Savezni zavod za privredno planiranje 1964.pdf