LogoBanner

Autor: Mihajlović, Srećko

Srećko Mihailović (Centar za razvoj sindikalizma), Od bratstva i jedinstva do nacionalizma - teze

Uvodno izlaganje sa okruglog stola “Radnici i nacionalizam – uloga radnika u širenju i praktikovanju nacionalizma s kraja osamdesetih i na početku devedesetih godina”, održanom 27. 02. 2013. u Centru za kulturnu dekontaminaciju.

 

Preuzmite: Srećko Mihailović, Od bratstva i jedinstva do nacionalizma - teze.doc