LogoBanner

Izdavač: Društvo agrarnih ekonomista SCG, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt

Author: Milanović, Milan (ur.)

 

 

Download: Milanović, Milan (ur.), Ekonomika poljoprivrede vol. 54, br. 1, Društvo agrarnih ekonomista SCG, Institut za ekonomiku poljoprivrede Beograd, Akademija ekonomskih nauka, Bukurešt, 2007.pdf