LogoBanner

SREDA, 12. 09. 2012. u 13 h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, CZKD

 

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na okrugli sto

Kada će država isplatiti radnike?

 

Savez samostalnih sindikata iz Bora je pre dve nedelje pokrenuo proteste zbog kršenja radničkih prava kroz primenu Uredbe o evidentiranju dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa. Radi podrške borbi radnika Bora za ostvarivanje prava koja se odnose na sve radnike u Srbiji, Učitelj Neznalica i njegovi komiteti i Centar za kulturnu dekontaminaciju 12. septembra 2012. godine sa početkom u 13.00 časova organizuju okrugli sto o posledicama ove Uredbe.

Evropski sud za ljudska prava je doneo četiri odluke u korist građana Srbije koji su podneli predstavke zbog neizvršavanja sudskih presuda o isplati njihovih potraživanja prema društvenim preduzećima. Sud je zauzeo stav da propust države da izvrši pravnosnažne presude predstavlja mešanje u pravo građana na mirno uživanje imovine, predviđeno Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda i prava, pa je, pored isplate potraživanja i zatezne kamate, podnosiocima predstavki dodelio i naknadu nematerijalne štete i troškove postupka.

Umesto da isplati radnicima ono što im duguje, Vlada je 22. marta ove godine donela Uredbu o evidentiranju dospelih neizmirenih obaveza društvenih preduzeća po izvršnim presudama za potraživanja iz radnih odnosa, koja je stupila na snagu 5. aprila. Uredbom je određen rok do 5. avgusta da građani Srbije prijave svoja potraživanja Agenciji za privatizaciju. Uredba je objavljena samo u „Službenom glasniku RS“. Građani koji ne čitaju „Službeni glasnik“, ne posećuju sajt Vlade, ili uopšte nemaju pristup internetu, koji su nakon propasti svojih preduzeća ostali van sindikata, koji su nakon golgote stečaja izgubili kontakt, a i volju za kontaktom sa sudom i stečajnim upravnicima, propustili su rok za evidentiranje potraživanja.

Rokovi iz ove Uredbe nisu prekluzivni. Niko ne može da izgubi pravo na izvršenje presude zato što mu je prošao rok iz Uredbe, jer se ovaj rok odnosi samo na evidentiranje potraživanja. Međutim, veliki broj građana koji su po isteku roka saznali za Uredbu, veruju da su propuštanjem roka za evidentiranje izgubili pravo na naplatu potraživanja.

Umesto da potrebne informacije sama pribavi od Agencije za privatizaciju i suda,Vlada je sav posao oko evidentiranja prebacila na građane i dodatno ih opteretila nepotrebnim troškovima. Drugim rečima, umesto da postupi po presudi Evropskog suda za ljudska prava, ispravi nepravdu nanetu građanima i obezbedi mehanizme da se ovakva kršenja ljudskih prava više ne ponavljaju, Vlada je ponovo odložila i nepotrebno zakomplikovala izvršavanje obaveza države, zbog čega je Evropski sud i doneo navedene presude u korist radnika.

 

Dodatne informacije o Uredbi možete naći na sledećim linkovima:

http://www.paragraf.rs/propisi/uredba_o_evidentiranju_dospelih_neizmirenih_obaveza_drustvenih_preduzeca_po_izvrsnim_presudama_za_potrazivanja_iz_radnih_odnosa.html

http://www.paragraf.rs/propisi/reagovanje_povodom_uredbe_o_evidentiranju_dospelih_neizmirenih_obaveza_drustvenih_preduzeca_po_izvrsnim_presudama_za_potrazivanja_iz_radnih_odnosa.html 

http://www.priv.rs/cms/view.php?id=9426