LogoBanner

(28. 12. 2012)

Stečajna uprava SRBOLEKA i preduzeća NELT i DELTA FARM, koja su otkupom potraživanja uspostavila kontrolu nad Odborom poverilaca, nastavljaju sa pokušajima da rasprodaju imovinu preduzeća i onemoguće da SRBOLEK ikada ponovo pokrene proizvodnju lekova.

 

 

 

 

U toku je više sudskih postupaka koje protiv Jovice Stefanovića i njegovih povezanih firmi vode i država, i mali akcionari, i stečajni upravnik SRBOLEKA.  Ovi postupci treba da utvrde ono što je već svima očigledno: da povezane firme Jovice Stefanoviću duguju SRBOLEKU više novca nego što su ukupni dugovi zbog kojih je SRBOLEK otišao pod stečaj. Okončanjem ovih postupaka steći će se uslovi za izlazak SRBOLEKA iz stečaja i ponovno pokretanje proizvodnje. Međutim, stečajni upravnik SRBOLEKA i preduzeća koja kontrolišu Odbor poverilaca već mesecima pokušavaju da prodaju imovinu preduzeća, a trenutno je u toku postupak prodaje zgrade SRBOLEKA u Sarajevskoj ulici.

Ukoliko se to desi, SRBOLEK više nikada neće ponovo proraditi.

Oporavak SRBOLEKA nije samo interes njegovih radnika i malih akcionara. Stečaj ove kompanije je deo pokušaja uvoznika, poput NELTA i DELTA FARMA, da uguše domaću proizvodnju i preuzmu tržište lekova. Vrlo smo zabrinuti zbog činjenice da uvoznički lobi u svojim napadima na domaću farmaceutsku industriju ima punu podršku vlasti, u ovom slučaju pravosudne. Alarmantni podaci koje je nedavno objavila Državna revizorska institucija, da se praktično sve nabavke lekova iz državnog budžeta vrše direktnim pogodbama, mimo zakonom predviđene procedure koja garantuje transparentnost i konkurenciju, jasno govore o tome koliki je uticaj farmaceutskog lobija na vlasti u Srbiji. Zahtevamo da se, do okončanja postupaka koji se vode protiv Jovice Stefanovića za zloupotrebe i štetu nanetu SRBOLEKU, obustavi prodaja imovine ovog preduzeća i sve druge radnje u stečaju koje bi mogle da ugroze ponovno pokretanje proizvodnje. Oporavak SRBOLEKA, JUGOREMEDIJE i drugih domaćih proizvođača lekova je prvi i najvažniji korak koji treba preduzeti da se stane na put samovolji uvozničkog lobija.

 

U Beogradu, 28. decembra 2012. godine

 

Udruženje akcionara i radnika Srboleka

Udruženje za zaštitu prava radnika URANAK, Rakovica

Udruženje radnika i prijatelja Trudbenika

Učitelj neznalica i njegovi komiteti

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Udruženje malih akcionara IP Prosveta

Udruženje građana Ravnopravnost, Zrenjanin

Studentski kolektiv Odbrani Filozofski

Studentski kolektiv Odbrani Filološki