LogoBanner

(08. 02. 2013)

Stečajni upravnik Dragan Perković oglušio se o sve dosadašnje zahteve i urgencije radnika, akcionara i poverilaca SRBOLEKA da zastanete sa rasprodajom nekretnina fabrike dok sudovi ne donesu pravosnažne odluke u sporovima koji se vode protiv Jovice Stefanovića za štetu pričinjenu SRBOLEKU.

 

 

SRBOLEK u stečaju, odnosno sam stečajni upravnik Perković, vodi spor protiv Stefanovića u kom od njega potražuje preko 6 miliona evra, a mali akcionari vode spor u kom je šteta koju je Stefanović naneo SRBOLEKU procenjena na više od 12 miliona evra. Dug zbog kog je SRBOLEK otišao u stečaj iznosi oko 5 miliona evra! Dakle, istovremeno dok se vode sporovi čije bi pozitivno okončanje dovelo do izlaska SRBOLEKA iz stečaja, i istovremeno dok tužilaštvo završava istragu protiv Jovice Stefanovića za kršenje zakona u privatizaciji i poslovanju SRBOLEKA, stečajni upravnik Perković je 11. januara ponovo objavio oglas za prodaju imovine fabrike. Pritom su za sve prethodne oglase o podaji imovine SRBOLEKA interesovanje pokazale ili off shore firme sa netransparentnih vlasništvom i poreklom kapitala (poput RSMRB Finance iz Luksemburga), ili firme koje se bave nekretninama i nisu zainteresovane da SRBOLEK opstane kao fabrika lekova i da se sačuvaju radna mesta (npr. Pavgord doo iz Foče). Posle svega što smo preživeli nakon što su fabrike u procesu privatizacije prodate „kontroverznom biznismenu“, bez ikakve kontrole porekla kapitala i bez stvarnih garancija da će novi vlasnici očuvati proizvodnju i radna mesta, vrlo smo zabrinuti zbog činjenice da se imovina SRBOLEKA iz stečaja sada ponovo prodaje na isti način.

Još jednom apelujemo na stečajnu upravu SRBOLEKA da do okončanja postupaka protiv Jovice Stefanvića postupi u interesu radnika, akcionara i poverilaca SRBOLEKA, odnosno da obustavi rasprodaju imovine. Ukoliko stečajni upravnik to ne učini, preduzećemo sve što je u našoj moći da sprečimo nastavak pljačke SRBOLEKA pod okriljem stečaja, uključujući i podnošenje krivičnih prijava protiv Dragana Perkovića i svih drugih lica odgovornih za zakonitst stečaja SRBOLEKA.

 

U Beogradu, 8. februara 2013. godine

 

Udruženje akcionara i radnika Srboleka

Udruženje za zaštitu prava radnika URANAK, Rakovica

Udruženje radnika i prijatelja Trudbenika

Učitelj neznalica i njegovi komiteti

Centar za kulturnu dekontaminaciju

Udruženje malih akcionara IP Prosveta

Udruženje građana Ravnopravnost, Zrenjanin

Studentski kolektiv Odbrani Filozofski

Studentski kolektiv Odbrani Filološki