LogoBanner

(11. 12. 2012)

Policija je 28. novembra 2012. godine, po nalogu suda, pokušala da iz samačkog hotela TRUDBENIK GRADNJE u novobeogradskom Bloku 70a iseli pedesetšestogodišnjeg radnika TRUDBENIKA Vukomana Madžgalja. Da nije bilo solidarnosti ostalih stanara i njihovih porodica koji su se okupili i sprečili iseljenje, Vukoman bi sada spavao na ulici.

Građevinsko preduzeće TRUDBENIK GRADNJA je danas u stečaju. Država ga je 2008. godine prodala Draganu Kopčaliću, koji je raskinuo sve dotadašnje TRUDBENIKOVE poslove i obrušio se na njegove nekretnine. Najdrastičnije nasilje je primenio u TRUDBENIKOVIM samačkim hotelima u Bloku 70a i na Konjarniku, u kojima već decenijama žive TRUDBENIKOVI radnici, doseljeni iz raznih delova bivše Jugoslavije u vreme dok je kompanija poslovala sa punim kapacitetom. Mnogi od tih ljudi danas su izbeglice u Srbiji. Kopčalić je ignorisao odluke organa TRUDBENIKA iz 2006. godine da se izvrši prenamena ovih objekata u stambene zgrade, i primenio razne vrste nasilja nad stanarima kako bi ih primorao da se isele – od isključenja struje i vode, do pretnji i batinanja.

Iako je privatizacija TRUDBENIKA jedan od 24 slučaja spornih privatizacija čije razrešenje traži Evropski parlament, iako su kršenje zakona i ugovora u privatizaciji TRUDBENIKA pre više od dve godine utvrdili i Savet za borbu protiv korupcije i Agencija za privatizaciju, do današnjeg dana nije pokrenut nikakav postupak za utvrđivanje odgovornosti i naknadu štete pričinjene preduzeću i radnicima. Štaviše, nakon što je Kopčalićevo “poslovanje” odvelo TRUDBENIK u stečaj, država ne samo što nije ništa uradila da izvrši odluke TRUDBENIKA iz 2006. godine i omogući radnicima otkup stanova, već je pojačala nasilje nad porodicama koje žive u samačkim hotelima. Poslednji pokušaj prinudnog iseljenja 28. novembra ove godine, sprečen je isključivo zahvaljujući solidarnosti stanara. Za 21, 25. i 27. decembar zakazana su nova iseljenja.

Zahtevamo da vlast obustavi postupke prinudnih iseljenja stanara TRUDBENIKOVIH samačkih hotela i da izvrši odluku o prenameni ovih objekata u stambene zgrade. Naša udruženja će organizovati seriju javnih razgovora, okruglih stolova i drugih događaja radi solidarne podrške stanarima TRUDBENIKOVIH samačkih hotela, o čemu ćemo blagovremeno informisati javnost.

 

U Beogradu, 11. decembra 2012. godine

 

Udruženje akcionara i radnika Srboleka

Udruženje za zaštitu prava radnika URANAK, Rakovica

Udruženje radnika i prijatelja Trudbenika

Učitelj neznalica i njegovi komiteti

Udruženje malih akcionara IP Prosveta

Udruženje građana Ravnopravnost, Zrenjanin

Studentski kolektiv Odbrani Filozofski

Studentski kolektiv Odbrani Filološki