LogoBanner

(11. 12. 2012)

Predsednica Udruženja malih akcionara i Samostalnog sindikata Izdavačkog preduzeća “Prosveta” u petak 7. decembra je dobila upozorenje pred otkaz, sa obrazloženjem da je prekršila radnu discipline. Prethodnog dana, Ljubica je učestvovala na našem okruglom stolu Hapšenje umesto reindustrijalizacije – da li je to borba protiv korupcije? u Centru za kulturnu dekontaminaciju, na kom je zajedno sa drugim predstavnicima radnika i malih akcionara oštro kritikovala vlast zbog toga što naporedo sa antikorupcijskim istragama ne preduzima ništa da otkloni štetne posledice korupcije po preduzeća, radnika i akcionare. Svi učesnici okruglog stola su se složili da je u preduzećima sa spiska 24 sporne privatizacije, među kojima je i IP “Prosveta”, stanje danas čak i gore nego što je bilo pre otvaranja istraga.

 

 

 

Podsećamo javnost da je Ljubica Stjepanović Muhić prvi put dobila otkaz 15. jula 2003. godine, nakon što je obavestila javnost o sumnjama na zloupotrebe direktora “Prosvete”, koja je tada bila u većinskom društvenom vlasništvu. Sud ju je vratio na posao. Ljubica je sledeći put bila pod pretnjama otkazom 2010. godine, kada se kao predsednica sindikata pobunila protiv kršenja zakona u privatizaciji “Prosvete”. Borba se završila tako što je Agencija za privatizaciju utvrdila da je sindikat u pravu i raskinula ugovor o privatizaciji. Nakon raskida ugovora, nad preduzećem je otvoren postupak restrukturiranja, koji se sprovodi i danas, na način da se šteta koju je “Prosveta” pretrpela u nezakonitoj privatizaciji samo još vise uvećava. Ljubica je o tome jasno i argumentovano govorila na našem okruglom stolu 6. decembra.

 

Sledećeg dana je dobila upozorenje pred otkaz.

 

Zahtevamo da direktor “Prosvete” odmah povuče otkaz Ljubici Stjepanović Muhić i da Agencija za privatizaciju pokrene postupak nadzora nad radom zastupnika državnog kapitala i direktora “Prosvete” na osnovu dokaza o zloupotrebama koje je iznela Ljubica Stjepanović Muhić.

 

 

 

U Beogradu, 11. decembra 2012. godine

 

 

 

Udruženje akcionara i radnika Srboleka

 

Udruženje za zaštitu prava radnika URANAK, Rakovica

 

Udruženje radnika i prijatelja Trudbenika

 

Učitelj neznalica i njegovi komiteti

 

Centar za kulturnu dekontaminaciju

 

Udruženje malih akcionara IP Prosveta

 

Udruženje građana Ravnopravnost, Zrenjanin

 

Studentski kolektiv Odbrani Filozofski

 

Studentski kolektiv Odbrani Filološki