LogoBanner

(27. 02. 2013)

PETAK, 01. 03. 2013. u 18h, CENTAR ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti i Centar za kulturnu dekontaminaciju pozivaju vas da učestvujete na okruglom stolu

Radnici u stečaju

 

 

Iako ni jedan poverilac, osim radnika, nema interes da preduzeće koje je otišlo u stečaj nastavi sa  radom i da se sačuvaju radna mesta, radnici o sudbini preduzeća u stečaju, na primer o tome da li će ono ići u reorganizaciju, ili u bankrot, odlučuju sa umanjenim brojem glasova, za razliku od svih drugih poverilaca. Pravo glasa u punom iznosu imaju i oni koji su preduzeće odveli u stečaj. Pritom, glasovi u Skupštini poverilaca po osnovu potraživanja za penzijsko i invalidsko osiguranje ne pripadaju radnicima, već PIO fondu, odnosno državi.

Tu situaciju omogućava Zakon o stečaju, koji radnicima kao poveriocima garantuje samo prioritetnu naplatu minimalaca za poslednjih godinu dana i “povezivanje staža” za poslednje dve godine po minimalnoj osnovici, bez obzira na to da li im preduzeće duguje minimalne, ili veće zarade. U praksi, iznos do dvanaest minimalaca je sve što se radnicima priznaje kao potraživanje, a sve druge dugove moraju da dokazuju u posebnoj parnici o svom trošku.

Ni za jednog drugog poverioca u stečaju Zakon ne predviđa ograničenja.

Sa druge strane, ne postoje nikakva ograničenja da se lica povezana sa vlasnicima dužnika pojave kao njegovi poverioci.

Svi drugi poverioci preduzeća u stečaju, a pre svih država i banke, više su od radnika u mogućnosti da utiču da do stečaja ne dođe.

Ovi problemi su prouzrokovali propast Trudbenika, Jugoremedije, Srboleka, Rekorda i ostalih preduzeća čiji radnici učestvuju u ovim diskusijama, i stotina drugih o kojima javnost ne zna gotovo ništa. Isti ti problemi izazvaće gašenje pet hiljada radnih mesta u RTB Boru, koji nezaustavljivo ide ka stečaju. Ukoliko se stečaj RTB Bora bude odvijao na način na koji se odvija u drugim preduzećima, posledice po Bor i okolne gradove biće katastrofalne.

Radnici u Skupštini poverilaca treba da glasaju sa punim iznosom svojih potraživanja.

Radnici u Skupštini poverilaca treba da glasaju ne samo po osnovu neto zarada, već i po osnovu duga za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Radnici treba da imaju pravo da, bez obzira na procenat potraživanja, ukoliko su zainteresovani, podnesu plan reorganizacije koji će imati prednost u odnosu na planove reorganizacije drugih poverilaca.

Radnici moraju imati šansu da ostvare svoje interese i sačuvaju preduzeća u čijem su uništavanju u manjoj ili većoj meri učestvovali praktično svi drugi poverioci i ostali subjekti u stečaju.

Zakon o stečaju se mora menjati u skladu sa ovim načelima, ako hoćemo da sprečimo katastrofu.