LogoBanner

(12. 12. 2013)

PETAK, 13.12 u 17h, CZKD - PAVILJON VELJKOVIĆ

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti i Centar za kulturnu dekontaminaciju pozivaju vas na diskusiju

Platforma protesta za prava radnika u stečaju

 

 

Radnici Trudbenika, Rekorda i Srboleka, koji su nakon odlaska ovih preduzeća u stečaj postali i njihovi stečajni poverioci, inicirali su organizovanje protesta ispred Ministarstva pravde zbog kršenja svojih prava kao stečajnih poverilaca. Protest je zakazan za 24. decembar. Inicijativi su se priključili radnici Jugoremedije, Tri grozda, Montaže i drugih preduzeća u stečaju.

 

Problemi na koje nailaze radnici kao poverioci u stečaju međusobno su različiti – dok su jedni na razne načine isključeni iz skupštine i odbora poverilaca, drugi sami napuštaju ova tela jer kroz njih ne samo da ne mogu da spreče zloupotrebe i zaštite svoja prava, nego se još i izlažu opasnosti da budu označeni kao saučesnici u štetnim odlukama o kojima samo nemoćno svedoče, jer im o bilo kom važnom pitanju sud i stečajni upravnici ne dozvoljavaju čak ni da se simbolično izjasne protiv. Većinu za odbijanje odluka svakako ne mogu imati, jer je članom 38. Zakona o stečaju ograničeno da zaposleni mogu imati samo jednog člana odbora poverilaca, bez obzira na to koliki procenat potraživanja zastupaju. Radnici su jedina kategorija poverilaca za koju postoji ovakvo ograničenje.

 

Sa druge strane, kada pokušavaju da kao pojedinačni poverioci zaštite svoja prava u stečaju, radnicima je zbog previsokih taksi i drugih troškova postupka pravda praktično nedostupna.

 

Dosadašnji protesti, sastanci i prepiske sa stečajnim upravnicima i sudijama, predsednicima sudova i drugim predstavnicima pravosudne vlasti, nisu doveli ni do kakvog pomaka – delimično zato što je pravosuđe nakon „reforme“ još više opterećeno neznanjem, neradom i korupcijom, delimično zato što Vlada i ekonomski moćnici i dalje imaju veliki uticaj na pravosuđe koje je deklarativno „nezavisno“, a najviše zato što su sami propisi koje pravosuđe primenjuje tako koncipirani da isključuju radnike iz odlučivanja o sudbini preduzeća u stečaju. Zato su organizatori doneli odluku da se protest ne održi ispred suda, nego ispred Ministarstva pravde, ne sa zahtevom da se poštuju propisi, nego sa zahtevom da se menjaju.

 

Polazeći od činjenice da su radnici u najvećem broju slučajeva ili većinski poverioci, ili pojedinačno najveća grupa poverilaca u stečaju, kao i od činjenice da su radnici, za razliku od svih drugih stečajnih poverilaca, a naročito banaka i države, bili sistemski isključeni iz procesa donošenja poslovnih odluka koje su do stečaja dovele, smatramo da postupak odlučivanja u stečaju mora da počiva na principu da se za dalju sudbinu dužnika i njegove imovine prvenstveno pitaju oni koji su stečajem najviše pogođeni, a kojima je bila sistemski uskraćena mogućnost da se zaštite od vođenja u stečaj. Radničke grupe koje su sazvale protest saglasne su da je za uspostavljanje elementarne pravičnosti postupka stečaja neophodno u zakon uneti sledeće izmene.

 

 

 

 

 

RADNIKE U PRVI RED!

 

Zahtevamo da se u prvi isplatni red svrstaju sva potraživanja radnika, a ne samo ograničen broj minimalnih zarada, kao što je to do sada bio slučaj.

 

 

 

DUG ZA DOPRINOSE JE DUG RADNICIMA!

 

Po osnovu duga za doprinose na zarade radnika u skupštini i odboru poverilaca treba da glasaju sami radnici kojima doprinosi nisu uplaćivani, a ne Fond PIO. Doprinose su zaradili radnici, a Fond PIO je jedna u nizu državnih institucija koje su svojim nepostupanjem dovele do nagomilavanja duga, i zato ovaj Fond ne može zastupati prava i interese radnika u stečaju.

 

 

 

VEĆE ŠANSE ZA REORGANIZACIJU!

 

Tražimo da se ukine vremenski rok za podnošenje plana reorganizacije. Posle višedecenijske pljačke privrede kroz sankcije, probijanje sankcija, privatizaciju, pa na posletku i kroz stečaj, šanse za reorganizaciju današnjih stečajnih dužnika vrlo su male. Postavljanjem nepotrebnog roka za podnošenje plana reorganizacije zakon još više smanjuje šanse da preduzeća koja su u stečaju ikada ponovo prorade. Zakon treba menjati tako da omogući podnošenje plana reorganizacije u bilo kom trenutku, ukoliko postoji zainteresovani podnosilac.

 

 

 

PRAVO NA REORGANIZACIJU JE RADNIČKO!

 

Mora se uvesti pozitivna diskriminacija radnika za podnošenje plana reorganizacije, na način da plan može podneti grupa radnika organizovanih u zadrugu, koja okuplja najmanje 30% od ukupnog broja radnika u trenutku proglašenja stečaja, bez obzira na to koji procenat potraživanja zastupaju. Članovi ove zadruge mogu biti i lica koja nisu radila u preduzeću, ali njihov broj ne sme da pređe 49% zadrugara sa pravom glasa.

 

 

 

SVU VLAST POVERIOCIMA!

 

Skupštini poverilaca i odboru poverilaca mora se dati puna nadležnost za sprovođenje stečaja, pre svega za reorganizaciju, unovčavanje imovine i druge ključne odluke i poslove. Ova tela se moraju ovlastiti za stvarnu kontrolu rada stečajnog upravnika, a njegove nadležnosti treba bitno ograničiti i definisati ga kao izvršioca koji postupa u skladu sa odlukama i politikom skupštine i odbora poverilaca.

 

 

 

SKUPŠTINA POVERILACA JE NAJVEĆA VLAST U STEČAJU!

 

Obavezna redovna zasedanja skupštine poverilaca moraju se održavati najmanje jednom u šest meseci, a procedura zakazivanja vanredne skupštine, se mora pojednostaviti tako da bude primerena mogućnostima radnika-poverilaca. Troškove organizovanja skupštine poverilaca mora snositi stečajni dužnik.

 

 

 

RADNICI SU NAJVEĆI POVERIOCI!

 

Zahtevamo pozitivnu diskriminaciju radnika prilikom donošenja bitnih odluka u stečaju (reorganizacija, unovčavanje imovine...), na način da se ni jedna bitna odluka ne može doneti bez saglasnosti radničkih predstavnika u skupštini i odboru, bez obzira na to da li u ovim telima radnički predstavnici čine većinu.

 

 

 

RADNICI SU SVE TAKSE I TROŠKOVE ODAVNO PLATILI!

 

Najmanje što država može i mora da uradi je da pre promene zakona, odmah oslobodi radnike plaćanja svih sudskih taksi i drugih troškova učestvovanja u postupku stečaja.

 

 

 

 

 

Sve izmene koje tražimo moraju važiti i za stečajeve koji su u toku.

 

Smatramo da je ovo minimum na osnovu kog se može razgovarati o daljim poboljšanjima.

 

Pozivamo radnike drugih preduzeća u stečaju sa kojima nismo u kontaktu da se u petak 13. decembra uključe u diskusiju o predloženoj platformi i da nam se pridruže u protestu!