LogoBanner

 

(19. 06. 2014)

PETAK, 20. jun 2014. u 16.00h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, RESAVSKA 21

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na okrugli sto

 

 

KAKO DO PRAVA NA REORGANIZACIJU?

 

Decembra prošle godine Udruženje radnika i prijatelja Trudbenika, Udruženje akcionara i bivših radnika Srboleka, Udruženje radnika za zaštitu ljudskih prava radnika URANAK (koje okuplja radnike-poverioce Rekorda i Vizahema), Udruženje Ravnopravnost (koje okuplja radnika-akcionare Jugoremedije i drugih zrenjaninskih preduzeća u stečaju), radnici-poverioci Montaže, Učitelj neznalica i njegovi komiteti i Građanski savez podneli su Vladi Srbije i Ministarstvu pravde predlog načela na kojima bi trebalo koncipirati izmene zakona o stečaju, kako bi se omogućila veća prava radnika-poverilaca, a pre svega pravo da učestvuju u reorganizaciji. Vlada nije razmatrala ovu inicijativu, već Narodnoj skupštini dala Predlog izmena Zakona o stečaju koje je uradilo Ministarstvo privrede. Ovim Predlogom su donekle unapređena prava radnika u smislu prioritetne naplate potraživanja, i olakšano je podnošenje plana reorganizacije u odnosu na postojeći Zakon o stečaju, međutim ova poboljšanja ni izbliza nisu bila dovoljna za stvarnu promenu položaja radnika u stečaju. Pored nedostataka u samom tekstu, mnogo ozbiljniji problem predstavljala je činjenica da je Vladin Predlog upućen Skupštini na usvajanje po hitnoj proceduri, što znači bez javne rasprave, tako da zainteresovanim delovima društva, uključujući i udruženja koja su podnela svoj predlog načela za izmenu Zakona, nije bilo omogućeno da iznesu argumente protiv Vladinog predloga, dopune ili alternativne predloge. Podnošenje Vladinog Predloga po hitnoj proceduri i uskraćivanje javne rasprave smo januara ove godine osporili pred Ustavnim sudom, koji je odbio da pokrene postupak za ocenu ustavnosti. Vladin Predlog nije stavljen na glasanje u Skupštini jer su u međuvremenu raspisani parlamentarni izbori, a nakon izbora Predlog je tiho sklonjen iz skupštinske procedure.

 


Načela koja smo u decembru uputili Vladi prethodno su usaglašena na seriji društvenih razgovora u okviru projekta Učitelja neznalice Javni prostor vs. društveni prostor realizovanog 2012/13. godine. Pre nego što i novoj Vladi uputimo predloge načela za izmene Zakona o stečaju kojima bi se unapredila prava radnika, nastavljamo raspravu o institucionalnim preprekama da radnici pokrenu reorganizaciju firmi u stečaju, sa ciljem da uključimo nova iskustva i aktere i unapredimo predlog izmena. Pritom Vladino prećutno odustajanje od prošlogodišnjeg predloga izmena Zakona o stečaju nije jedina promena koja se u međuvremenu desila. Naime, i brojni stručnjaci koji su učestvovali na našim okruglim stolovima, i predstavnici Vlade u javnosti često poslednjih meseci ističu da je važno da se u Srbiji uspostavi delotvoran sistem podrške i podsticaja za pokretanje i razvoj malih i srednjih preduzeća. Ako je ova namera zaista iskrena, nema razloga da i bivši radnici preduzeća u stečaju, odnosno današnji poverioci i nezaposleni, ne budu deo sistema podrške i podsticaja za pokretanje svojih bivših fabrika, ili delova ovih fabrika koji se još uvek mogu pokrenuti.

 


Uvodno izlaganje o iskustvima radnika preduzeća Termoelektro i drugih firmi koje su pokušale reorganizaciju, i o institucionalnim preprekama zbog kojih njihova reroganizacija nije bila moguća, daće stručnjak za radno pravo i saradnik radnika u ovim inicijativama Aleksandar Marković.