LogoBanner

 

(28. 05. 2015)

Petak 29. maj 2015. godine u 18.00h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, RESAVSKA 21, stan br. 5, Beograd

Učitelj neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na okrugli sto

 

 

KAD JE DOSTA?

 

pod kojim uslovima ograničiti pravo na privatnu svojinu?

 

 

 

Fotografiju kojom ilustrujemo ovaj poziv već smo koristili, uz poziv za okrugli sto GDE JE RAD DANAS I KAKO GA ORGANIZOVATI, na kom smo konstatovali da se rad danas pretežno odvija u „sektoru snalaženja“, a ne više u fabrikama nastalim u vreme socijalizma – mestima za koja se pojam rada decenijama vezivao, sve do nedavno.

 

Predlog novog zakona o stečaju, na kom radimo poslednjih meseci i koji ćemo uskoro predstaviti javnosti, predviđa da radnici preduzeća u stečaju imaju pravo na podnošenje plana reroganizacije bez obzira na to u kojoj su meri, i da li su uopšte poverioci, ali ukoliko ispune određene uslove koji garantuju opstanak preduzeća i radnih mesta (kvalitet plana koji će ocenjivati Nacionalna služba za zapošljavanje, uključivanje najmanje 30% radnika u podnošenje plana i dr.). Ukoliko poverioci prihvate ovakav plan reorganizacije, i ukoliko ga radnici realizuju, radnicima bi se sredstva koja su uložili u reorganizaciju i dugovi preduzeća koje su vratili konvertovali u vlasništvo.

 

Ovaj poslednji stav je doveo do oštrog neslaganja unutar radne grupe koja piše predlog zakona. Naime, deo članova radne grupe smatra legitimnim da se radnicima dozvoli da realizuju reorganizaciju kako bi sačuvali radna mesta, ali se ne slaže da ulaganja koja radnici izvrše u okviru reorganizacije treba da im se konvertuju u vlasništvo, jer se na taj način menja vlasnička struktura (preduzeća u stečaju) bez saglasnosti vlasnika.

 

Napominjemo da predlog zakona na kom radimo ne predviđa brisanje vlasnika koji je doveo preduzeće do stečaja, već da radnici koji uspešno realizuju reorganizaciju, na osnovu svog ulaganja i na osnovu obeštećenja poverilaca postaju suvlasnici reorganizovanog preduzeća. U zavisnosti od visine ulaganja to suvlasništvo može biti i većinsko, ali i ne mora biti.

 

Takođe napominjemo da bi se ovakva promena vlasničke strukture bez saglasnosti vlasnika sprovodila nad preduzećima koja su u stečaju, odnosno u preduzećima koja su vlasnici svojim postupcima doveli do kraha.

 

Drugim rečima, da li ovo što vidimo na fotografiji jeste uslov da se ograniči pravo na privatnu svojinu?