LogoBanner

(01. 09. 2015)

Sreda 9. septembar 2015. godine u 14.00h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, RESAVSKA 21, stan br. 5, Beograd

 

 

 

Učitelj neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na

 

 

Prvu sesiju javne rasprave o nacrtu zakona o stečaju i reorganizaciji

 

Kolektiv Učitelj neznalica i njegovi komiteti je u saradnji sa pravnim timom projekta Pravna pomoć radnicima i malim akcionarima u slučajevima političke zloupotrebe pravosuđa zarad ekonomskih interesa, i sa aktivistima radničkih grupa koje učestvuju u ovom projektu uradio nacrt zakona o stečaju i reorganizaciji, sa ciljem da se stečajni postupak izmeni na način koji će dati veće mogućnosti za reorganizaciju preduzeća, za njihov opstanak i opstanak radnih mesta.

Nacrt zakona je rezultat devetomesečne opširne i otvorene diskusije u kojoj članovi radne grupe nisu uvek bili potpuno saglasni oko toga koji su najdelotvorniji mehanizmi da se u okviru pravnog sistema u Srbiji postignu ciljevi socijalne pravde oko kojih smo se okupili, tako da deo rešenja koja su ušla u nacrt nije prihvaćen jednoglasno.

Za sredu 9. septembar u 14.00h zakazali smo prvu u seriji sesija javne rasprave o nacrtu zakona o stečaju i reorganizaciji, na kojoj ćemo diskutovati o nacrtu u načelu. Na narednim sesijama ćemo diskutovati o konkretnim rešenjima u pojedinačnim oblastima. Pozivamo vas da uzmete učešće u javnoj raspravi i da date svoj doprinos zalaganju za izmene u stečajnom postupku koje bi dovele do veće stabilnosti privrede i čitavog društva. Želja nam je da se javna rasprava vodi u duhu diskusije koja je vođena na radnoj grupi – otvoreno, sa društvenim dobrom na umu, bez zadrške zbog ličnih ili grupnih surevnjivosti ili naklonosti.

Molimo Vas da nas unapred obavestite da li ćete prisustvovati javnoj raspravi.

Tekst nacrta zakona o stečaju i reorganizaciji i obrazloženje nacrta možete preuzeti na sledećim linkovima.