LogoBanner

(21. 01. 2015)

PETAK, 23. januar 2015. u 18.00 h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, RESAVSKA 21,stan br. 5, Beograd

Učitelj neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na diskusiju o nacrtu zakona o spomen obeležjima

 

 

 

MINISTARSTVO ŽRTAVA, ILI PARTICIPATIVNA DEMOKRATIJA

 

 

 

 

 

Nacrt zakona o spomen obeležjima, koji je pripremilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i koji je do 20. januara u postupklu javne rasprave, treba da reguliše način i uslove pod kojima država Srbija podiže i održava spomen-obeležja. Po našem mišljenju ovaj Nacrt ne rešava skoro ni jedan od brojnih problema nagomilanih u ovoj oblasti, a predložena rešenja će doneti niz novih problema.

 

Učitelj neznalica i njegovi komiteti su, delom u saradnji sa udruženjem Srpski veterani Srbije i delom samostalno, podneli Ministarstvu više predloga za izmene Nacrta zakona o spomen obeležjima, koje možete pročitati na http://www.uciteljneznalica.org/item-Poziv%20organizacijama%20civilnog%20dru%C5%A1tva%20-1112.htm Pored ovih pojedinačnih predloga za izmene, želeli bi smo da na diskusiji naročito posvetimo pažnju kontekstu u kom se ovaj zakon donosi.

 

Naime, smatramo da je ovaj nacrt Nacrt još jedan primer loše prakse vlasti u Srbiji da se zakoni koji treba regulišu pojedine kompleksne oblasti pišu na brzinu i bez sveobuhvatne analize svih problema koje zakon treba da reši, jer se zakon zapravo donosi da bi se rešio samo jedan problem u okviru čitave oblasti, problem koji je u tom trenutku zasmetao namerama zakonodavca. Tako je i ovaj Nacrt zakona, koji treba da reguliše čitavu oblast podizanja i održavanja državnih spomen-obeležja, očigledno napisan samo da bi osnažio rad državne Komisije za utvrđivanje koncepta programa Memorijalnog kompleksa „Staro sajmište“, odnosno da bi omogućio vlasti da ovu Komisiju obrazuje i vodi na način koji vlasti odgovara. Dok demokratski svet ide u pravcu omogućavanja aktivnog učešća što većeg broja građana u odlučivanju o politici sećanja, kroz uključivanje akademskog diskursa, civilnog društva iz što više oblasti i kroz javne konkurse za idejna rešenja spomenika, vlast u Srbiji ide ka centralizaciji ne samo politike sećanja, već i čitavog istorijskog narativa radi isključenja svih navedenih pojedinaca i organizacija, do te mere da je praktično imenovala MINISTARSTVO ŽRTAVA: radnici = žrtve tranzicije, borci = žrtve rata i civilne žrtve rata, i sada žrtve fašizma na Starom sajmištu (Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja), i na čelo postavila ministra ovlašćenog da sam, po savetu par izabranih stručnjaka i brojnih državnih službenika, odluči U IME ŽRTAVA, mrtvih i živih, u ime njihovih potomaka i u ime društva.