LogoBanner

(15. 07. 2014)

Čas istorije – Vodič kroz institucionalni okvir izložbe U IME NARODA!

Četvrtak 17. jul 2014. godine, OKUPLJANJE u 12.00h ispred Filozofskog fakulteta

Savez antifašista, Učitelj neznalica i njegovi komiteti, NE REHABILITACIJI, Marks 21 pozivaju vas na

Čas istorije – Vodič kroz institucionalni okvir izložbe U IME NARODA!

 

 

OKUPLJANJE 12.00h, Filozofski fakultet

 


Mesto i vreme vođenja: 12.30h Zavod za udžbenike, 13.00h Politika, 13.30h Institut za savremenu istoriju, 13.30h Istorijski muzej Srbije, 13.45h Ministarstvo kulture i informisanja, 14h Ustavni sud, 14.30h Kancelarija za evropske integracije.


Ovaj Čas istorije ukazuje na istorijska mesta i uloge niza institucija u produkciji i reprodukciji revizionističkog diskursa, baveći se pozicijom eksperta u generisanju i nesmetanom javnom funkcionisanju tog diskursa kao diskursa državne laži, a povodom izložbe U IME NARODA! u Istorijskom muzeju Srbije.

 

Ova izložba pripremljena je i producirana uz direktnu podršku Instituta za savremenu istoriju, Ministarstva kulture, Muzeja istorije Jugoslavije, Centra za promociju nauke (da pomenemo samo najznačajnije) i direktnu ili indirektnu podršku niza drugih državnih institucija, javnih i privatnih medijskih kuća, nevladinih organizacija i stranih ambasada.


Ćutanje većeg dela javnosti a pogotovu one stručne u vezi skandaloznih (para)naučnih, izlagačkih i promoterskih aktivnosti autorskog i producentskog tima izložbe, čak i nakon što su neki glavni problemi same izložbe ipak javno i relevantno kritikovani, navodi na zaključak da su promoteri kako revizionističkog diskursa tako i same izložbe tek eksponenti interesne mreže ekonomskih, političkih i naučnih elita i njima podređenih javnih servisa i institucija. Te elite u istorijskom revizionizmu vide priručno sredstvo za legitimizaciju svog uzurpatorskog društvenog položaja i svog višedecenijskog pogubnog ekonomskog i političkog delovanja, kao i glavno sredstvo za difamaciju socijalističke revolucije, anuliranje njenih kulturnih i političkih tekovina i degradaciju njenih istorijskih nosilaca.


Znajući da je to jedan nečastan a donekle i zaludan posao, pravi autori i zagovarači ovakvih projekata nikada u javnosti ne brane diletantske revizionističke teze. Radije pažljivom selekcijom ili, još jednostavnije, nemešanjem, u javnost otpremaju njihove gorljive zastupnike i propagatore, dovoljno strašne i smešne u svojoj agresivnoj ali negovanoj polupismenosti da ekspertima obezbede izgovor da je najbolje da dostojanstveno zaćute i sa indignacijom odbace da imaju posla sa nedostojnim kolegama – eksponentima. Ili da se, eventualno, van stručne sfere, van institucionalne procedure ili odgovarajuće periodike, otmeno zgražavaju nad iracionalnim entuzijazmom i brutalnim karijerizmom propagatora.


Ćutanje eksperata može biti znak neprofesionalnosti, fah-idiotizma ali i najobičnijeg – sa stanovišta ljudskog prava svakog eksperta na mirnu i bezbrižnu karijeru u nemirna i opasna vremena – sasvim razumljivog kukavičluka.


Međutim, ćutanje institucija ili njihova kolaboracija sa konceptom i sadržajem državne laži, ukazuje na opasnije i alarmantnije stanje.


Organizacije i grupe koje priređuju ovaj Čas istorije pokušaće da upozore i upoznaju javnost sa većim brojem lokacija i dijagnoza ovakvog akutnog stanja institucionalnih praksi i po mogućstvu nastaviti takvu delatnost izradom vodiča kroz institucionalni okvir izložbe U IME NARODA!, dopunjavajući ga novim podacima, lokacijama ili rutama.

Sa nadom da su institucije koje su osnovane ili su većim delom funkcionisale u doba demokratske prosvećenosti i progresa socijalističke Jugoslavije još uvek sposobne da prepoznaju svoju društvenu funkciju i misiju, nudimo im i participaciju u ovom Času istorije. Uputili smo zato svakoj instituciji koju ćemo obići poziv da na naše dijagnoze ili teze o njihovoj umešanosti (u ono što je na tribini na samoj izložbi nazvano "permanentnim zločinom nad memorijom i razumom") na licu mesta odgovori njihov izabrani predstavnik.


Nakon što se 17. jula upozna javnost sa institucionalnim okvirom izložbe, Čas istorije će se nastaviti 18. jula, pokušajem da se zajednički detektuje i demistifikuje ekspertski i naučni smisao ovakve izložbe i njene institucionalne pozadine, a u svetlu generisanja ili opravdanja aktuelne ideološke hegemonije reakcionarnog saveza društveno-političkog konzervatizma i ekonomskog liberalizma. Time će se omogućiti i buduće analize i diskusije borbenih pozicija inspiratora, aktera, finansijera, instruktora kao i brojnih ignoranata i prećutkivača diskursa revizionizma – u svakodnevnim političkim-ekonomskim borbama vladajućih protiv potlačenih klasa u Srbiji i regionu.

Mapu časa istorije možete pogledati putem linka (za uveličanje kliknite na sliku).