LogoBanner

(08. 10. 2014)

ČETVRTAK, 9. oktobar 2014. u 18.00 h

UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI

RESAVSKA 21, stan br. 5, Beograd

Učitelj neznalica i njegovi komiteti vas pozivaju

 

 

ALBANCI U SRBIJI I JUGOSLAVIJI OD 1912. DO 1941. GODINE

 

Tekst Dragoslava Dimitrijevića, koji je prvi put predstavljen javnosti u okviru seminara Kulturnog centra RexKratka istorija Kosovakroz prizmu političke volje i prava narodaprema rečima autora, treba da omogući zainteresovanima da upoznaju različite poglede na istoriju Kosova u periodima kada je bilo u sastavu Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije.

Seminar koji se odvija u okviru Govornih programa Kulturnog centra Rex teži da “osvetli neke od ključnih istorijskih tema za razumevanje sadašnjosti i budućnostiKosova”. (više podataka na http://www.rex.b92.net/sr/ovogmeseca/radioniceSeminari/story/5407/Kratka+istorija+Kosova+-+kroz+prizmu+politi%C4%8Dke+volje+i+prava+naroda++%28drugi+deo%29.html)

Seminar je počeo javnim izlaganjem i konsultacijama sa istoričarem Antunom Miletićem a nastavljen je čitanjem teksta Dragoslava Dimitrijevića, samostalnog istraživača i publicist iz Beograda, koji je nakon izlaganja Antuna Miletića predložio da predstavi i neke aspekte istorije Kosova koji bi mogli dodatno da rasvetle period iz vremena kada je Kosovo bilo u sastavu Kraljevine Srbije i Kraljevine Jugoslavije.

Nakon većeg broja primedbi učesnika i učesnica seminara, u vezi podataka i interpretacija korišćenih u tekstu, Učitelj neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na dalju diskusiju o poreklu i utemeljenosti iznetih podataka i interpretacija.

Tekst Dragoslava Dimitrijevića Belog možete pogledati ovde.