LogoBanner

(19. 10. 2014)

PONEDELJAK, 20. OKTOBAR 2014. GODINE U 11:00h

GROBLJE OSLOBODILACA BEOGRADA

ODAVANJE POŠTE OSLOBODIOCIMA BEOGRADA I PROTEST PROTIV FALSIFIKOVANJA ISTORIJE

 

 

U ponedeljak 20. oktobra u 11.00 časova na Groblju oslobodilaca Beograda odaćemo poštu borcima Naroodnooslobodilačke vojske Jugoslavije i Crvene armije poginulim u borbama za oslobođenje Beograda i izraziti protest protiv dve ipo decenije dugog kontinuiranog falsifikovanja istorije, koje je na jedan inovativno izopačen način kulminiralo na vojnoj paradi 16. oktobra, na kojoj je godišnjica oslobođenja Beograda od okupatora obeležena pod znamenjima i sa retorikom one vojske koja se borila na strani okupatora.

Pripadnici NOVJ i Crvene armije borili su se i ginuli u borbi protiv fašizma i protiv kapitalizma. Pozivamo vas da 20. oktobra zajedno odamo poštu njihovim žrtvama i da se usprotivimo nastojanju vlasti da zloupotrebi žrtve antifašizma i antikapitalizma u restauraciji fašizma i kapitalizma.

Učitelj neznalica i njegovi komiteti

NE REHABILITACIJI!

Savez antifašista Srbije

Marks 21