LogoBanner

 

(23. 03. 2015)

Prilažemo tekst Antuna Miletića "Rehabilitacijom vrše reviziju istorije Drugog svetskog rata na tlu Jugoslavije", koji je autor priložio na skupu JAVNE KONSULTACIJE POVODOM NASTAVKA PROCESA ZA REHABILITACIJU D. MIHAILOVIĆA, koji smo održali 20. marta 2015. godine.

Delovi teksta biće objavljeni u Biltenu Učitelja neznalice koji izlazi četvrtkom na srednjim stranama u dnevnom listu Danas.

 

 


Tekst možete pogledati putem ovog linka.