LogoBanner

(08. 04. 2015)

PETAK, 10. april 2015. u 18.00 h

UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI RESAVSKA 21, stan br. 5, Beograd

Učitelj neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na

 

 

JAVNO PISANJE PROTESTNOG PISMA EVROPSKOM PARLAMENTU POVODOM REZOLUCIJE O SRBIJI

 

Na prethodna dva okrugla stola smo razgovarali o Rezoluciji o izveštaju o napretku Srbije za 2014. godinu, koju je 11. marta usvojio Evropski parlament. Po dogovoru od prošle nedelje, ovog petka organizujemo javno pisanje protestnog pisma evropskim parlamentarcima. Pozivamo sve organizacije koje se protive odredbama Rezolucije vezanim za rehabilitaciju i restituciju (poglavlje 31.) da se uključe u pisanje pisma.

Predlog pisma o kom ćemo diskutovati pripremio je Nebojša Milikić, na osnovu dosadašnjih razgovora o Rezoluciji.

 

 

Poslanicima Evropskog parlamenta

Povodom poglavlja 31. vaše Rezolucije od 11. marta 2015. godine

 

Nemamo sumnje da ste svesni da onaj ko „poziva vladu Srbije da u potpunosti i bez diskriminacije sprovede zakon o rehabilitaciji” i “predlaže vladi Srbije i da dodatno izmijeni zakon o vraćanju oduzete imovine kako bi se otklonile sve postupovne i zakonske prepreke vraćanju u naturi“ vrši višestruku diskiminaciju najvećeg broja stanovnika Srbije i uzurpira njihovo pravo na dostojanstven i miran život, rad i razvoj na individualnom i kolektivnom planu.

Procesi rehabilitacije osoba koje su, u najvećem broju poznatih slučajeva, tokom rata na različite načine sarađivale sa okupacionim snagama, a koji se vode na osnovu očito neustavnog Zakona o rehabilitaciji, su ništa drugo do radikalna institucionalna diskriminacija, političko i ljudsko poniženje svih žrtava stradalih tokom Drugog svetskog rata, kako od njih samih tako i od njihovih saučesnika, saboraca i nalogodavaca. To je takođe poniženje i diskriminacija svih borbenih antifašista i drugih slobodoljubivih ljudi koji su aktivno učestvovali u otporu fašističkom okupatoru i njegovim lokalnim saradnicima i pomagačima.

Obzirom na vašu svest o ovome, pitamo se šta vas navodi da diskriminišete i ponižavate ove žrtve i ove borce za slobodu i čast jugoslovenskih i svih evropskih naroda? 

Što se tiče vaše intervencije u pogledu „vraćanja oduzete imovine“ verovatno više nikoga ne iznenađuje što se rehabilitacija i vraćanje oduzete imovine nalaze u okviru istog poglavlja Rezolucije. Rehabilitacija kolaboracionista i restitucija privatne imovine oduzete nakon Drugog svetskog rata deo su iste politike, anti-antifašističke i antikomunističke, politike koja traži kontinuitet sa koloniijalnom eksploatacijom i pljačkom od pre Drugog svetskog rata i njihovom prigodnom radikalizacijom i usavršavanjem tokom rata, pljačke koja je uglavnom obavljana u saradnji sa istim onim lokalnim kompradorskim elitama i agenturama za koje se traži rehabilitacija i restitucija. Za vas, većinu poslanika Evropskog parlamenta, očigledno je razočaravajući prekid sa tom pljačkaškom i porobljivačkom politikom usled ratne pobede jugoslovenskih partizana i njihovih saveznika kao i socijalne revolucije koja je neminovno usledila. Tražite sada da „po zakonu“ opljačkani vrate dobra koja su revolucijom samo uzeli nazad od svojih pljačkaša. A uzeli su ih da bi mogli da naprave najveći ekonomski, kulturni i opštedruštveni napredak u istoriji jugoslovenskih naroda a da pri tom, ne eksploatišu sopstvene potlačene sunarodnike i ne pljačkaju i istrebljuju pola sveta, na čemu se zasnivao istorijski napredak većine društava koje tvrdite da predstavljate. Dakle, pozivate da se taj prekid pljačke prekine i da se za nastavak vama tako bliskih kolonijalnih politika, politika koje ukrašavaju i podupiru sve vaše projekte, agende i pozicije, potraže i nanovo utemelje odgovarajući, istorijski i recentni lokalni transmiteri i repetitori. Sigurno znate da će taj prekid prekida pljačke, milionima ljudi oduzeti perspektivu dostojnog života i razvoja, kvalitetnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, individualnog i kolektivnog napretka. Znate da je to anticivilizacijski, aistorični i, u krajnjoj instanci neokolonijalni i profašistički akt.

U očekivanju vašeg neiskrenog povlačenja ovakvih vaših iskrenih poziva i predloga:

Kolektivi: