LogoBanner

 

(12. 09. 2013)

PETAK, 13. SEPTEMBAR u 17h, CZKD

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti i Centar za kulturnu dekontaminaciju pozivaju vas na okrugli sto

Zadruge – udruživanje finansijskog kapitala, kapitala rada i društvenog kapitala

 

 

Zadruga nije jedini, ali je daleko najrasprostranjeniji oblik ekonomskog organizovanja koji pored finansijskog kapitala priznaje i kapital rada i društveni kapital. Međutim, kroz istoriju se često dešavalo da zadruge, koje gotovo uvek nastaju u kriznim vremenima, iz preke potrebe da se pobedi nemaština, s vremenom postaju uspešna i profitabilna preduzeća, koja na različite načine u potpunosti padaju pod kontrolu finansijskog kapitala, napuštaju principe solidarne ekonomije i postaju eksploatatori drugih (neke od najmoćnijih finansijskih institucija na svetu, osnovane su kao zadruge, npr. austrijska Raiffeisen banka).

Da bi se obezbedila i održala ravnopravnost kapitala rada i društvenog kapitala sa finansijskim kapitalom, odnosno da bi se obezbedilo da zadruga, kako unutar sebe tako i prema drugim subjektima, trajno deluje na osnovama horizontalnog upravljanja na kojima je prvobitno uspostavljena, nije dovoljno samo uvođenje principa „jedan čovek – jedan glas“ u skupštini zadrugara. Potrebno je institucionalizovati ravnopravnost tri vrste kapitala u formiranju i funkcionisanju zadruge na način koji bi posebno štitio kapital rada i društveni kapital od manipulativne moći finansijskog kapitala. Smatramo da je u tom cilju najpre potrebno razmotriti sledeća pitanja:

  • Kako se u ukupnom kapitalu zadruge iskazuje kapital rada? Neprihvatljivo je da se on vrednuje na osnovu cene najamnog rada, know how, ili drugih oblika „vrednovanja“ rada i radnog iskustva definisanih interesima finansijskog kapitala. Koji bi način vrednovanja i iskazivanja kapitala rada bio prihvatljiv?
  • Kakav je odnos zadruge prema kapitalu rada onih radnika koje ona angažuje kao radnu snagu? Da li i ti radnici pored zadrugara imaju pravo odlučivanja u skupštini zadrugara po osnovu kapitala rada?
  • Šta je društveni kapital i kako se on vrednuje i iskazuje u osnivačkom kapitalu zadruge?

Ovo su početna pitanja kojima otvaramo seriju okruglih stolova o zadrugarstvu – udruživanju finansijskog kapitala, kapitala rada i društvenog kapitala.