LogoBanner

 

(16. 04. 2015)

Petak 17. april 2015. godine u 18.00h

Učitelj neznalica i njegovi komiteti

RESAVSKA 21, stan br. 5, Beograd

Učitelj neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na okrugli sto

 

 

ZADRUGARSTVO I ZAJEDNIČKA SVOJINA

Zajednička, nepodeljena, nedeljiva svojina je u Srbiji dozvoljena pod ograničenim uslovima: Porodični zakon reguliše zajedničku svojinu supružnika, vanbračnih drugova i članova porodice, dok Zakon o osnovama svojinskopravnih odnosa dozvoljava zajedničku svojinu „u slučajevima i pod uslovima određenim zakonom“, što pored porodičnih odnosa podrazumeva i delove etažirane zgrade, ogradu i druge stvari na međi i sl. Zajednička svojina dakle može nastati samo na jedan od navedenih načina koji su izričito predviđeni zakonom, odnosno NE MOŽE nastati slobodnom inicijativom građana koji nisu u međusobnom bliskom srodstvu, niti ih dele međusobni zidovi, niti im je susretanje na hodniku međusobno nužno zlo.

Zadrugarstvo u svom pojmu ima zajedničku, nepodeljenu, nedeljivu svojinu zadrugara nad imovinom zadruge. Po tom principu ono se razlikuje od „susvojine“, u kojoj postoje tačno određeni međusobno podeljeni udeli.

U svim dosadašnjim javnim okruglim stolovima o zadrugarstvu, kao i u radu na formiranju zadruge, uvek smo naglašavali da pravni oblik organizovanja nije presudan za rad zadruge, odnosno da zadružno preduzeće može formalno biti i nešto drugo (društvo sa ograničenom odgovornošću, ortačko društvo...), dokle god u svojoj unutrašnjoj organizaciji sprovodi zadrugarska načela solidarnosti i jednakosti. Zvuči izvodljivo, ne kažemo da ne vredi pokušati, ali nas iskustvo uči da situacije u kojima je organizacioni oblik pred zakonom „samo pro forme“, a „stvarni“ unutrašnji odnosi regulisani na sasvim drugi način, dovode do novih problema više nego što rešavaju stare. Naročito u slučaju unutrašnjih nesuglasica, koje su u svakoj privrednoj delatnosti neizbežne, koliko god da su nam dobri „međuljudski odnosi“.

Koje su prednosti zajedničke, nepodeljene, nedeljive svojine u privrednim društvima i na koji način se za nju možemo izboriti?