LogoBanner

 

(24. 03. 2015)

Sreda, 25. mart 2015. u 17h

Plavi salon Doma sindikata

UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI i Centar CZKD vas pozivaju na okrugli sto

 

 

Narativ, autorstvo, transparentnost i politika

 

 

Obično kada gledamo dokumentarni film, tj. linearni narativ, čak i kada pokuša da bude najtransparentniji prema izvorima, najobjektivniji prema istini i najbalansiraniji prema političkom pristupu, format filma, dužina, ritam, mogućnost snimanja,  određuju neke izbore koji su u suštini politički. Kada je iskren, autor sam priznaje taj odnos u filmu i koristi ga da bi ušao u odnos sa publikom.

Na drugoj krajnosti, doslednost načelima dostupnosti i transparentnosti nalagala bi da istraživač, ili autor, stave sve sirove materijale na internet, ili u knjigu, bez komentara, publici za korišćenje. Međutim, postavlja se pitanje koliko je to zaista transparentno i koliko bi se publika, bez ikakvog okvira, samo utopila u količini i raznolikosti materijala?

Novi kompjuterski program, Korsakow http://korsakow.org/ omogućava da se sirovi materijal podeli na manje segmente i organizuje u bazu podataka po različitim parametrima, tako da korisnik od tih segmenata, po sopstvenom izboru i redosledu, može da stvori sopstveni film i postane autor. Cilj je da se omogući veća razumljivost materijala i njegovo demokratično korišćenje. Međutim, uobičajeno shvatanje strukture i funkcije baze podataka je tehničko, neutralno i bez autorstva, čime se gubi politički – društveni momenat, momenat susreta sa autorom, ili momenat interpretacije.

Kako da stvorimo društvenu ulogu arhiva, ili kako da uvedemo demokratiju a da ne izgubimo politiku?

 

Pozvani govornici:

Vahida Ramujkić, umetnica, ko-autorka projekta Dokumentarni vez

Nikola Radić Lucati, umetnik i suosnivač Centra za istraživanje i edukaciju o Holokaustu

Ivan Velisavljević, filmolog

Vladimir Miladinović, umetnik i teoretičar

Doplgenger, umetnički duo Isidora Ilić i Boško Prostran 

Predstavnik/ca HackLab Belgrade

 

Moderatori: Branimir Stojanović i Noa Treister

Organizacija: Centar CZKD i Učitelj neznalica i njegovi komiteti

Okrugli sto je deo projekta Imenovati TO ratom, koji finansira Balkan Trust for Democracy