LogoBanner

(03. 11. 2011)

Blokada i Plenum fakulteta su dva sredstva kojim se preispituje kapacitet društva u Srbiji da prepozna da su institucije javnog dobra izložene galopirajucoj privatizaciji. Momenat prepoznavanja je još daleko, ali za opstrukciju susreta društva u Srbiji sa istinom o stanju javnog dobra obrazovanja, odgovorni su profesori beogradskog univerziteta i liberalna inteligencija koja je na pojavu politike znanja u jednoj novoj formi reagovala kako libearali u takvim situacijama uvek i reguju - postaju konzervativci.

 

Tačnije, Blokada Filozofskog i Filološkog fakulteta otkrila je da ne postoji niko ko je odgovoran za Univerzitet: Ministarstvo prosvete prebacuje pitanje školarine i bodovanja na Fakultete, cinično se skrivajući iza floskule o autonomiji univerziteta, a fakulteti se proglašavaju nenadležnim za pitanje školarine mada je sami određuju i svake godine sve više povećavaju - potuno autonomno! Ispostavlja se da je u ovakvim situacijama čitava autonomija fakulteta okačena na portire na fakultetima kojima uprava fakulteta usmenim nalozima o zaključavanju  fakuteta pokušava da blokira blokadu. Fakutet drugog sredstva nema: usmeni nalozi i pritisak na portira da odbrani autonomiju fakulteta od studenata.

 

Međutim, na svetlost dana, pored potpune nekompetencije institucija u Srbiji, polako se probija uvid da je većina profesora beogradskog univerziteta, zapravo ista ona većina, koja je bez reči potpisala izjavu o lojalnosti Šesljevom zakonu o univerzitetu, i da se sada, u radikalizaciji političkih pitanja na univerzitetu, pretvara u rulju koja kidiše na studente: udara, štipa, psuje i cepa parole, odnosno u besu prekida samoobrazovne formate Plenuma - jednom rečju, postaju huligani rektora Kovačevića koji je zahtevao da se blokada prekine milom ili silom!! Ispostavlja se zapravo da je Univerzitet bio i ostao najtvrđe uporište politike terora devedesetih.

 

Međutim,  najsmešnije deluju levo-liberani profesori beogradskog univerziteta koji su se izjasnili o Blokadi i koji nisu svojevremeno naseli na Šeseljevu izjavu o lojalnosti: Aleksandar Bošković, antropolog, izjavljuje u NIN-u da su Plenum i Blokada primer manjine koja maltretira većinu, a Srbijanka Turajlić da su studenti pali na ispitu pošto ne brinu o kvalitetu studija nego se bore za neke bodove i pare. Bosković,  naravno ne zna da je Plenum predviđen Zakonom o visokom obrazovanju, pošto u zakonu postoji odredba o pravu studenata na samoorganizovanje, a da je Plenum mesto na kome prestaje detinja liberalna bajka o manjini i većini; Turajlićka skriva da je upravo ona bila i ostala glavni promoter Bolonje i idejni konstruktor kvalitetnih evropskih studija, a da sada pitanje kvaliteta studija svaljuje na studente koji nikad nisu učestvovali u diskusiji o kvalitetu studija i koje je upravo Turajlićka, kao i većinu društva, isključila iz javne diskusije o kvalitetu studija, komesarskim uvođenjem Bolonje!!

 

Panika i paraliza nekompetentnih intelektualaca, univerziteta i države će rasti pošto naša levo-liberalna i univerzitetska inteligencija ne shvata da je Plenum mesto samoorganizacije i samoobrazovanja studenata, jednog novog oblika politike znanja i subjektivacije društva, koje je po kvalitetu mnogo bolje od bilo kog kurikuluma na beogradskom univerzitetu, a da su zahtevi za bodove i smanjenje školarine samo taktičko sredstvo Blokade da bi se pokazalo da niko nije odgovoran za univerzitet, odnosno da je autonomija univerziteta samo krinka za privatizaciju javnog dobra i skrivanje privatizovane moći na fakultetima.

 

Zašto ćuti Ljubiša Rajić?

 

Zašto ćuti o prebijanju i matretiranju koje su njegove kolege profesori Filološkog fakulteta izvršili nad studentima 27. oktobra.

 

Nema šta da kaže pošto uživa blagodeti pljačke studenata i privatizovane moći profesora beogradskog univerziteta.

 

Kada društvo shvati da je poslednja odbrana politike devedestih upravo ime Ljubiša Rajić, tada će društvo shvatiti da može da napravi sledeći korak.