LogoBanner

(01. 11. 2011)

Prema odluci Studentskog plenuma Filološkog fakulteta, donetoj 29. oktobra 2011. godine, rešeno je da se ponovo uspostavi redovno održavanje nastave na Filološkom fakultetu od ponedeljka, 31. oktobra 2011.

 

Ovu odluku donosimo sa svešću o fizičkoj ugroženosti studenata, koji su od prvog dana bili podvrgnuti brojnim pritiscima s raznih strana. Ti pritisci su uključivali: medijsku hajku i klevetničke optužbe da protest kontrolišu razne političke grupacije, provokacije od strane pripadnika SKONUS-a, studentskih parlamenata i od PR-a Univerziteta u Beogradu Marjana Nikolića, pozive na državno nasilje od strane rektora Branka Kovačevića i napade neonacista, koji su usledili.

 

Svi ovi pritisci su se pokazali nedovoljnima za prekid blokade, te je uprava Filološkog fakulteta pribegla upotrebi fizičke sile, kao poslednjem „argumentu“, nakon što su neistine dekana Aleksandre Vraneš bile razbijene tokom njenog razgovora sa studentima na Plenumu. Dekan je  podstakla izliv profesorskog nasilja nad studentima u protestu, tokom kojega su pojedini profesori, zajedno sa N.N. licima, za koje se veruje da su policajci u civilu, vređali, gurali i udarali studente, cepali blokadne plakate i pisma podrške i rušili barikade.

 

Budući da je naš protest od samog početka bio miran, bez ikakvih fizičkih obračuna, rešeni smo da ga istim metodama i nastavimo. Ne želimo da nasedamo na provokacije agresivnog dela profesora, niti da nasilnim odgovorom na njihove brutalne nasrtaje pretvorimo miran protest u opšti sukob.

 

Smatramo da je otvaranje Filološkog fakulteta za održavanje nastave u ovom trenutku jedini način da se izbegne eskalacija konflikta koji su dekan Vraneš i agresivni profesori nametnuli studentima. Ne želimo da kolege izlažemo fizičkom nasilju od strane profesora, posebno ne kada su oni već izloženi pljački i ekonomskim ucenama od strane Fakulteta i Univerziteta.

 

Želimo da napomenemo da ni u jednom trenutku naše borbe mi, studenti, učesnici Plenuma Filološkog fakulteta, nismo imali za cilj da uđemo u bilo kakav konflikt sa svojim profesorima. Naprotiv, pozivamo ih na solidarnost i podršku u daljoj borbi za kvalitetnije obrazovanje dostupno svima.

 

Plenum naglašava da studenti u protestu ne odustaju od svojih legitimnih zahteva: ograničavanja visine školarine na svim državnim fakultetima na 3 minimalne mesečne plate, statusa budžetskog studenta za sve one koji ostvare 48 ESPB, ukidanja rangiranja i vraćanja apsolventskog statusa, apsolventskog staža i apsolventskih ispitnih rokova za studente koji studiraju po Zakonu o visokom obrazovanju iz 2006. godine, te smenu rektora Branka Kovačevića.

 

Direktna demokratija kao vid organizovanja i blokada kao vid studentskog štrajka su se pokazali kao najefektniji vidovi borbe i skretanja pažnje široke javnosti na akutne probleme koji materijalno ugrožavaju veliki broj pripadnika studentske populacije, dok još širem sloju mladih u Srbiji studiranje potpuno onemogućavaju.

 

Naša borba se nastavlja! Pružamo punu podršku i nastavljamo saradnju sa kolegama sa Filozofskog fakulteta i svih drugih fakulteta i visokoškolskih ustanova koje se odluče da se bore za osnovna studentska prava. Pozivamo studente Filološkog fakulteta da se još aktivnije i masovnije uključe u odbranu svojih prava i prava svojih kolega!

 

Dole školarine!