LogoBanner

UTORAK, 11. MART, 14h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, RESAVSKA 21

 

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti vas poziva na Čitajuću grupu koja se organizuje u sklopu pripreme za seminar na temu

 

 

USTAV 1974.

 

 

U Čitajućoj grupi će biti praćeni socijalno-klasni i normativno-institucionalni razvoj, politički i ideološki procesi i, koliko je potrebno, kulturni, umetnički i prosvetni život druge, socijalističke Jugoslavije u periodu 1941-1974!

Čitajuća grupa je pokušaj da odgovorimo na pitanje kako je srednja klasa pobedila proleterijat i kako je (malo)građanstvo pobedilo revoluciju i rasturilo Jugoslaviju.

Moderira Branimir Stojanović Trša

Govori Dragomir Olujić Oluja

Prva sesija održaće se u utorak, 11. mart 2014. godine, u 14:00 sati, u prostorijama Učitelja neznalica i njegovih komiteta, Resavska 21/I.

Tema prve sesije biće Fočanski propisi (1942).

Tekst Fočanskih propisa možete preuzeti na sledećem linku:

 http://www.focaci.org/index.php?option=com_content&view=article&id=558&Itemid=123

Dođite da čujete zašto su i kako stvarani Narodno-oslobodilački odbori kao organi nove vlasti, kada je i gde formiran prvi NOO, čime su se bavili i šta su radili!

I, zašto je Moša Pijade napisao tzv. Fočanske propise pod imenom: Zadaci i ustrojstvo narodnih oslobodilačkih odbora i Uputstva za rad narodnooslobodilačkih odbora u oslobođenim krajevima.

Saznaćete kada je donet prvi ‘ustav’ socijalističke Jugoslavije.

Čućete i kada je i gde napravljen prvi radnički savet u Jugoslaviji!

Predstavićemo i socijalnu strukturu NPV i POJ u prvoj godini rata u Jugoslaviji.

 

 

***

Na sledećim sesijama, svakog utorka, pratićemo razvoj NOP-a u Jugoslaviji i I, II i III AVNOJ, “ustavno pitanje” u Jugoslaviji analiziranjem Ustava iz 1946, Ustavnog zakona iz 1953, Ustava iz 1963. i ustavnih amandmana iz 1969. i 1971. godine, ‘uvođenje’ i razvoj samoupravljanja, industrijalizaciju i modernizaciju Jugoslavije, socijalne/klasne i ideološke sukobe, “bele strane” i skrivenu istoriju Jugoslavije...