LogoBanner

14. i 15. JUN, CZKD - PAVILJON VELJKOVIĆ

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti i Centar za kulturnu dekontaminaciju pozivaju vas na

Mogućnost društvenog arhiva

 

Slobodni Filozofski (SlobFil) pokrenut je kao medij koji komunicira i artikulira političku akciju preuzimanja kontrole nad Filozofskim fakultetom u Zagrebu od strane studenata i zainteresirane javnosti, u borbi za potpuno javno financirano visoko obrazovanje. Do danas je doživio promjene materijalnih uvjeta postojanja i nastajanja, proširenje vlastitog polja interesa i diverzifikaciju publike, kao i reartikulacije vlastite zadaće u političkoj borbi na širem planu.

 

Rad Slobodnog Filozofskog će predstaviti Martin Beroš.