LogoBanner

SREDA, 27. 03. 2013. u 18h, CENTAR ZA KULTURNU DEKONTAMINACIJU

 

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti i Centar za kulturnu dekontaminaciju pozivaju vas u okviru programa Arhiv izdavača na predstavljanje Audio i foto arhiva

ELEKTRONSKO PAMĆENJE, TONSKI ARHIV ZA SVE

 

Zapis sa sajta Dragoslava Simića:

 

Ovaj sajt kao Virtuelni muzej osnovao sam 2009. godine. Tada nisam znao da je osim želje da stvar uspe, potrebno imati i novac. Sajt treba opsluživati; veb master, montažer zvuka, producent ili prevodilac sajta na engleski jezik, nisu članovi moje porodice. Domen i prostor na vebu nije moje vlasništvo. Jedino je besplatan rad potpisnika ovih redova i rad kolega saradnika.

U trenutku kada sam počeo bilo je važno da vidim ostvarenje svog sna: sačuvati govor i jezik dokumentarnih radio emisija koje će biti dostupne svima.

Ceo profesionalni vek provodim baveći se umetnošću radija.

Džimi Vejls osnivač Vikipedije stvorio je slobodnu enciklopediju koja pripada svima. U propratnom pismu korisnicima napisao je: „Molim Vas razmislite o donaciji koja može da održi Vikipediju.“

Moj sajt nije načinjen da se meri sa Vikipedijom. Međutim, Vaša mala donacija, jedina dodirna tačka koju imam sa Vejlsom, koristila bi održavanju ovog sajta. Bila bi primljena sa zahvalnošću. Baštiniti nematerijalnu kulturu je humani projekat i taj cilj je dostižan na: www.audioifotoarhiv.com

Sajt sabira 1000 glasova našeg XX veka. Na predstavljanju ove elektronske izložbe, biće emitovani odlomci tonskih zapisa iz prošlog stoleća na osnovu dokumentarnih emisija autora sajta: Desimir Tošić, Nikola Barović, Papa Jovan II, Vladan Vasilijević, Kasim Rašidović, Milica Lučić Čavić, Nikola Pašić unuk, Biljana Kovačević Vučo, Latinka Perović, Miladin Životić, Slobodan Inić, Zoran Đindjić, Matija Bećković i drugi.

Projekat predstavlja: Dragoslav Simić, autor

Moderator: Branimir Stojanović