LogoBanner

 

PETAK, 30. MART u 19 ČASOVA, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, CZKD

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na predavanje

DIGITALIZACIJA ŠTAMPANIH MEDIJA

Kratak pregled svih generacija štampanih medija, prelazi s jedne na drugu generaciju i čuvanje intelektualnog fonda tokom promene generacije. U poslednjem prelazu, sa papirnih medija na digitalne, postoji problem velike količine podataka za digitalizaciju. Važno je da postupak digitalizacije nastupi u optimalnom trenutku, kad raspolažemo dovoljno brzim skenerima koji pružaju dovoljan kvalitet i brzinu, a zahtevaju minimum ljudskog rada.

 

Tokom predavanja biće otvorene sledeće teme:

Prednosti i nedostaci digitalnih datoteka u odnosu na papirne: ekonomski momenat, sigurnost zapisa, trajnost, dostupnost tekstova i dokumenata širokoj publici, zaštita autorskih prava, mogućnost amaterskog izdavaštva.

Uticaj digitalnih tekstualnih medija na kulturu - kako digitalni mediji mogu da omasove kulturu, da je time podignu ili da je spuste na niži nivo.

Kako improvizovati ili napraviti brzi skener knjiga ili novina u vlastitoj režiji. Vrste skenera knjiga i principi rada. Zahtevi koje treba ispuniti pri projektovanju. Iskustva sakupljena tokom gradnje jednog takvog skenera.

Procena budućnosti digitalnih štampanih medija i prognoze za sledeću generaciju.

 

 

Predavač: Voja Antonić

Galerija