LogoBanner

 

NEDELJA, 30. oktobar u 14h, OSLOBOĐENI FILOZOFSKI FAKULTET

 

Pozivamo student/kinje, umetnike/ce, radnike/ce u kulturi i sve članove/ice društva da učestvuju u plenumu na kome će se diskutovati o problemima radnika/ca u kulturi kao delu širih društvenih problema i predlozima za njihovo sistemsko rešenje. Diskusija će se odvijati u formi plenuma, direktno-demokratskog tela, koje praktikuju student/kinje u blokadi.

Koja je veza radnika/ca u kulturi i studentskog protesta i kako možemo sebe da prepoznamo u tome i aktiviramo naše snage? Na koji način je društvo vezano za blokadu fakulteta i na koji način umetnički koncepti mogu pokazati tu vezu? Koje strategije se mogu razviti u okviru blokade i plenuma i kako im umetnost može doprineti? Tokom plenuma, razmatraćemo navedena pitanja i predložiti formiranje radne grupe studenata/kinja i radnika/ca u kulturi.

 

 

 

 

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti obaveštavaju vas da je diskusija  koja je, kao deo projekta učešća Učitelja Neznalice na Oktobarskom salonu „Razmicanje / Imenovati TO Ratom”, trebalo da se u nedelju, 30. oktobra održi u Muzeju 25. maj, u znak podrške studentskim blokadama, premeštena na Filozofski fakultet u Beogradu.

 

 

 

 

 

 

 

Ovaj program je deo projekta „Razmicanje / Imenovati TO Ratom” koji se u organizaciji Učitelja neznalice i njegovih komiteta održava na Oktobarskom salonu.

Donatori i partneri programa: Fond za otvoreno društvo, Srbija; Rosa Luxemburg Stiftung,  Southeast Europe; Ministarstvo za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu, Republika Srbija; Kulturni Centar Beograd