LogoBanner

 

PETAK, 14. 10. 2011. u 18h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, CZKD

 

Udruženje S.T.R.I.K.E., Pokret za slobodu i Učitelj neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na predavanje 

“PRAVNI ASPEKTI ZAŠTITE OD ZLOSTAVLJANJA NA RADU”

 

Kako da razlikujemo mobing (zlostavljanje) od diskriminacije?

Kako postupati i prikupiti dokaze ako ste žrtva mobinga?

Šta i od koga možete tražiti u slučaju mobinga? 

Šta možete očekivati na sudu, a šta ako se obratite Agenciji za mirno rešavanje sporova?                 

Koji su rokovi za reagovanje?  

 

Na ova i druga pitanja odgovore možete dobiti na predavanju.

 

Predavanje je zasnovano na konkretnim primerima iz dvadesetogodišnje prakse advokatske kancelarije specijalizovane za radno pravo. U razgovoru sa predavačima možete zatražiti savete, postavljati pitanja...