LogoBanner

 

10, 17. i 24. SEPTEMBAR 2011, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, CZKD

 

Prelom – Šta da se radi?

Višegodišnja, često najavljivana i više puta odlagana diskusija o dometima, rezultatima i zaostavštini Škole za istoriju i teoriju slika i njenog organa, časopisa Prelom, kao da poslednjih meseci traži javnu diskusiju aktera ovih projekata.

Da podsetimo: 

Prelom kolektiv, poslednja organizacija koja je vodila i uređivala časopis Prelom, prestala je sa radom de facto tokom 2010. godine i de jure u junu ove godine. Samim tim otvara se pitanje Šta da se radi sa časopisom Prelom?, odnosno da li je gašenje Škole za istoriju i teoriju umetnosti, Centra za savremenu umetnost i Prelom kolektiva ujedno znači i kraj časopisa Prelom?

Pozivamo sve vas koji ste u različitim periodima uređivanja i vođenja časopisa Prelom uzmete učešće u diskusijima koje će se voditi 10, 17. i 24. septembra u 19 časova, u prostoru projekta “Učitelj neznalica i njegovi komiteti” sa sledećim dnevnim redom:

 

10. septembar, 19 časova, CZKD, Učitelj neznalica i njegovi komiteti

Prelom i Škola za istoriju i teoriju slika 

Branislav Dimitrijević, osnivač  Škole i pokretač Preloma

Branimir Stojanović, osnivač Škole i pokretač Preloma

Branislava Andjelković, osnivačica Škole

Moderator: Vladimir Tupanjac


 

17. septembar, 20 časova, CZKD, Učitelj neznalica i njegovi komiteti

Prva redakcija časopisa Prelom - u okviru i izvan Centra za savremenu umetnost/u okviru i izvan Škole za istoriju i teoriju umetnosti/ u institucionalnoj praznini)


Pozvani učesnici:

 

Svebor Midžić

Vesna Madžoski

Vladimir Marković

Siniša Mitrović

Ivana Blagojević

Jelena Vesić 

Dragana Kitanović

Milan Rakita

Slobodan Karamanić

Moderator: Branimir Stojanović

 

 

24. septembar, 19 časova, CZKD, Učitelj neznalica i njegovi komiteti

PRELOM KOLEKTIV – između NGO-a, kolektivizacije subjekta i umetničko-teorijskog projekta


Pozvani učesnici:

Svi članovi prve redakcije časopisa (osim Svebora Midžića i Ivane Blagojević koji su se u međuvremenu povukli)

Ana Nikitović,

Radmila Joksimović, 

Zorana Dojić,

Dusan Grlja, 

Ozren Pupovac,

Andrej Dolinka,

Vladimir Jerić

Moderator: Branimir Stojanović