LogoBanner

   UTORAK, 19. 07. 2011. 19 h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, CZKD

Pokret za slobodu je organizacija koja podržava borbu za prava neprivilegovanih društvenih grupa – pre svega borbu radnika i seljaka. Nastao je 2004. godine udruživanjem studentskih i radničkih aktivista, inspirisan borbama zapatističkog i alterglobalističkog pokreta protiv globalnih tokova koji su vodili ka socijalnoj degradaciji.

Pokret za slobodu je 2009. godine inicirao osnivanje Koordinacionog odbora radničkih protesta čiji je cilj horizontalno povezivanje radničkih grupa radi zajedničkog nastupanja u borbi za poboljšanje socijalnog položaja. Koordinacionom odboru pristupile su radničke grupe iz većeg broja gradova, sa kojima je Pokret za slobodu sarađivao u borbi za raskid privatizacija.   

Pokret je izdavao balkansko izdanje časopisa Z magazin u periodu od juna 2007. do marta 2009. godine. Producirao je veći broj dokumentarnih filmova i video snimaka koji informišu o radničkom otporu u Srbiji.

Pokret je 2011. godine objavio knjigu “Deindustrijalizacija i radnički otpor” u kojoj su prikupljeni tekstovi, analize, saopštenja i intervjui – pisani tokom višegodišnje podrške radničkim borbama u većem broju gradova. iste godine, objavljena je i knjiga “Zemlja i sloboda” koja informiše o problemima poljoprivrednika i njihovom socijalnom položaju.

Zalaže se za socijalnu reformu u skladu sa principima participativne demokratije, za humano društvo koje vodi računa o ravnopravnosti svih pojedinaca, i omogućava im da razvijaju svoje ljudske potencijale na putu ka samooslobođenju – dakle, za istinski demokratsko društvo u kome pojedinac ima priliku da utiče na svoju sudbinu i donosi odluke koje neposredno utiču na njegov život i život zajednice čiji je deo.

Galerija