LogoBanner

PONEDELJAK, 18. APRIL - PETAK, 22. APRIL 2011. 16:00, CZKD,

Dezintegracija Jugoslavije, smatra se, da započinje i završava konfliktom na Kosovu. Prva u seriji radionica Istorije u raspravi bavi se upravo temom  koncepcije istorijskih istina kroz udžbenike na albanskom i srpskom jeziku koji su bili u opticaju u regionu poslednjih par decenija. Kroz istraživačko-kreativan pristup na ovoj radionici će se uporedno obradjivati selektovani materijali iz udžbenika koji se tiču dogadjaja iz zajedničke istorije. U praktičnom smislu ovo se odnosi na prevođenje, klasifikaciju, analizu tekstualnog i grafičkog materijala i kompilovanja jedne radne sveske, kao finalnog rezultata radionice.

 

Kroz razgovore i predavanja u toku ove radionice otvoriće se pitanja:

Kako se možemo baviti događajima iz bliže ili dalje prošlosti u kojima nismo sami učestvovali?
U kakvoj sprezi se nalazi zvanična verzija istorije i kolektivni identiteti?
Možemo li posmatrati istorijske tekstove u kontekstu narativne literarne forme?
Da li se istina komponuje iz različitih perspektiva ili postoji samo jedna istina o tome kako su se događaji u prošlosti odigrali?
Kako se očituju mehanizmi kojim se istorijske naracije koncipiraju iz perspektiva vladajućih sistema i politika?

Utorak, 19. April u 16h predavanje Dubravke Stojanović: Komparativna  istraživanja udžbenika na Balkanu

Na radionicu se mogu prijaviti svi zainteresovani za temu, bez obzira na profesiju ili godište.
Kontakt osoba za prijavljivanje: Vahida Ramujkić Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli.

Radni materijal:

Katalog biblioteke Istorije u raspravi:
www.irational.org/cgi-bin/vahida/history/catalog/index.pl
Dodatna literatura:
www.irational.org/vahida/history/files/kosovo/

//

Radionice u najavi:

Radionica II:
6-7-8 Oktobar

Pogled sa Vardara i Triglava
Uporedna analiza i interpretacija delova udžbenika koji obrađuju ideju i period Jugoslavije izdatih na teritoriji Makedonije i Slovenije '90ih i 2000ih

Radionica III:
24-25-26 Oktobar

Jugoslavija: od začetka ideje do raspada Iz perspektiva udžbenika bivših republika Uporedna analiza udžbenika istorije iz svih delova bivše Jugoslavije o zajedničkoj istoriji.

//

Više o projektu i biblioteci ISTORIJE U RASPRAVI:

Od jugoslovenskih ratova 90ih i formiranja novih država u regionu raspala se i ideja o zajedničkoj istoriji. Ona je sada isparcelisana na različite verzije (ili narative) koji se koncipiraju iz zasebnih perspektiva ovih novokonstituisanih država često ulazeći u konflkt jedne sa drugima po pitanju kako su se određeni događaji u istoriji odigrali.

Biblioteka 'Istorije u raspravi' je kolekcija udžbenika istorije izdatih u raznim vremenskim periodima na teritoriji zemalja bivših članica SFRJ. Aktuelno broji preko sto primeraka udžbenika istorije iz osnovnog i srednjoškolskog obrazovanja pored manjeg broja udžbenika geografije, prirode i društva i jezika. Svrha ove kolekcije je upoznavanje sa manje poznatim gradivom udžbenika istorije susednih nacionalnih programa i sticanje šire perspektive po pitanju prošlih i savremenih tendencija u pisanju zvaničnih verzija nacionalne istorije u regionu i koncipiranju "istorijskih istina".

http://www.irational.org/vahida/history/

 

Galerija