LogoBanner

SUBOTA, 27. 10. 2012. u 18:30h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, CZKD

Učitelj Neznalica i njegovi komiteti pozivaju vas na događaj

 

Zeničke sveske u Beogradu

 

Izdavaštvo Zeničkih sveski predstaviće:

 


Venita Popović - govoriće o metaforama pobune unutar patrijarhalnih matrica, bile one arogantno eksplicitne ili perfidno rafinirane, režimsko-ideološke, političko-kulturološke, javne ili privatne, slomljenog ethosa ili estetiziranog šarma mačizma, na fonu ironijskog otklona čuvene Kišove parabole „kako za pisanje valja imati muda“;

 


Nermin Sarajlić – govoriće o uzrocima jeftinih i providnih podvala političke korektnosti kao krinki lažne new age demokracije i perverznih blokada prava i sloboda mišljenja, govora i čina usmjerenih protiv građanskih inicijativa i aktivizma,kulturoloških pokreta i umjetničkog izraza u suvremenom ambijentalnom vakuumu tranzicijskih sistema koji se žude, silom ili milom, u klub privilegiranih civilizacijskih zemalja...

 


Osim toga, govoriće se posebno o:

 


- tematskim blokovima 16-tog i 17-tog broja Zeničkih sveski uz malo iznenađenje

 

- o prijevodu knjige Petera Sloterdijka Gottes Eifer: vom Kampf der drei Monotheismen kao treće publikacije u ediciji Missing Link