LogoBanner

 UTORAK 14. 08. 2012. u 13 h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, CZKD

 

Zrenjaninska policija je 1. avgusta 2012. godine uhapsila Zdravka Deurića, vd generalnog direktora Jugoremedije, Ankicu Malušić, finansijsku direktoricu Jugoremedije, Milanu Zlokas, direktoricu Pen farme (fabrike antibiotika koju su zajednički izgradili Jugoremedija i grupa njenih akcionara okupljenih u preduzeće Luksol farmacija) i sudskog veštaka Stevana Gregovića, koji je procenjivao ulaganja u Pen farmu. Pritvorenima je rešenje o policijskom zdržavanju od 48 sati doneto a da predhodno nisu saslušani, niti im je omogućeno pravo na davanje odbrane. Nakon 48 sati, pritvor je produžen Zdravku i Milani. Sudija je zatim otišao na godišnji odmor, najavivši da će saslušanje svedoka početi tek od 4. septembra, kad već bude počeo da teče drugi mesec priotvora. Iz protesta zbog ove bahatosti, Milana Zlokas je stupila u štrajk glađu. Policija u međuvremenu parališe rad Jugoremedije svakodnevnim pretresima, saslušanjima i zastrašivanjima.


Jugoremedija je početkom godine podnela tužbu protiv države za naknadu štete koja joj je pričinjena nezakonitim postupanjem države u privatizaciji. Država se nije izjasnila po predlogu za mirno rešenje spora, ali je zato na Skupštini akcionara pokušala da spreči donošenje odluka o usklađivanju akata i organa Jugoremedije sa novim Zakonom o privrednim društvima, što bi prouzrokovalo likvidaciju preduzeća. Ovaj pokušaj je sprečen na Skupštini 15. jula i Jugoremedija se uskladila sa Zakonom. Likvidacija fabrike je sprečena. Trinaest dana kasnije, nepoznata lica su zapalila automobil Jugoremedije ispred zgrade u kojoj živi direktor Zdravko Deurić. Tri dana kasnije usledila su hapšenja rukovodilaca fabrike. Zrenjaninska policija do današnjeg dana nije preduzela ništa da pronađe počinioce brojnih napada na akcionare i menadžment Jugoremedije (kamenovanje kuće akcionara Jugoremedije Roberta Faija decembra prošle godine, spaljivanje službenog automobila...).

Državno nasilje koje se godinama sprovodi nad Jugoremedijom, u procesu privatizacije kao i nakon raskida privatizacionog ugovora, sada je na vrhuncu. Oni koji se godinama sa bore za poštovanje zakona i ispravljanje grešaka u privatizaciji, i čije je napore marta ove godine prepoznao i podržao i Evropski parlament, pritvoreni su i zlostavljani u pritvoru kako bi se zataškale greške vlasti, i da bi se društvu poslala poruka da je borba protiv bezakonja kažnjiva. Vlast čak pokušava da nasilje nad rukovodilocima Jugoremedije i Pen farme predstavi kao izvršavanje preporuke Evropskog parlamenta da se istraži korupcija u Jugoremediji – korupcija kojoj su se suprodstavili oni koji su sada u zatvoru, a u kojoj su učestvovali oni koji su na vlasti.

 

Na okruglom stolu govore:

Borka Pavićević, Vojin Dimitrijević, Saša Janković, Nebojša Popov, Gordana Spasojević, Zlatko Paković, Ivan Janković, Nikola Barović, Danilo Šuković, Mladen Lazić, radnici i mali akcionari jugoremedije

 

Galerija