LogoBanner

 

UTORAK, 13. 09. 2011. U 19h, UČITELJ NEZNALICA I NJEGOVI KOMITETI, CZKD

 

Književni časopis Sent objavljuje prozu, poeziju, esejistiku i dramu. Već godinama Sent je glasilo pisaca i glasilo za pisce, a ne glasilo pisaca koji pripadaju nekom ili se nalaze negde. Sent je u poslednje vreme orjentisan na štampanje tematskih brojeva u kojima osvetljava ulogu i stvaranje pojedinaca, ili predstavlja savremene tokove u književnosti kao što su savremena poezija, drama, skandinavska književnost… 

 

Časopis Sent predstaviće Enes Halilović, pesnik i publicista.

Galerija